Ο Σχεδιασμός ενός θεραπευτικού προγράμματος άσκησης δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ιατρική Ακαδημία Πόνου (American Academy of Pain Medicine), πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως  υποφέρουν από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος...

Αισθητηριακή κινητική αμνησία (Sensory Motor Amnesia) – Αιτία εμφάνισης πολλών χρόνιων πόνων

Η αισθητηριακή κινητική αμνησία (Sensory Motor Amnesia) είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα του αισθητήριου κινητικού συστήματος, το οποίο επηρεάζει τη φυσική δομή του ανθρώπινου σώματος μεταβάλλοντας...