Κύφωση στη θωρακική μοίρα της Σ.Σ.

Η θωρακική μοίρα της Σ.Σ παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος επηρεάζοντας τη σωστή ευθυγράμμιση και στάση του, και αυτό γιατί είναι ο μεσαίος κρίκος μιας αλυσίδας που δημιουργείται μεταξύ της θωρακικής, της οσφυϊκής και της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. (figure 1). 

Έτσι λοιπόν, μία αυξημένη κύφωση (πέρα του φυσιολογικού) στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης καθιστικής στάσης ή της λανθασμένης εκτέλεσης πολλών κινητικών μοτίβων, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές και πόνο στον αυχένα, στους ώμους ή στη μέση, διότι η κύφωση αυτή στη ΘΜΣΣ αυξάνει την τάση τόσο στην αυχενική όσο και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.  

Αιτίες δυσλειτουργίας της ΘΜΣΣ

Η δυσλειτουργία στη ΘΜΣΣ προκύπτει συνήθως λόγο της μυϊκής ανισορροπίας και της μειωμένης κινητικότητας των αρθρώσεων, και παρόλο που είναι ασυμπτωματική επηρεάζει την εμβιομηχανική ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος επιβαρύνοντας τον αυχένα, τον TMJ, τον ώμο, τους βραχίονες και την μέση. 

Η διαχείριση και η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας της ΘΜΣΣ, απαιτεί ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων που περιλαμβάνει διόρθωση της στάσης του σώματος, χειροπρακτικές μεθόδους και θεραπευτική άσκηση τις οποίες και εφαρμόζω στο functional movement, γιατί σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία η δυσλειτουργία της ΘΜΣΣ είναι κλινικά σημαντική, και αν δεν αντιμετωπιστεί με το κατάλληλο ασκησιολόγιο αποτελεί αιτία εμφάνισης πόνου σε πολλές περιοχές του ανθρώπινου σώματος. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο θεραπείας το οποίο εφαρμόζουμε στο functional movement,  δεν εστιάζει μόνο στο να απαλλάξει τον ασκούμενο από τους πόνους που τον ταλαιπωρούν, αλλά στο να τον εκπαιδεύσει ώστε να μπορεί να διατηρεί τις περισσότερες ώρες της ημέρας μια σωστή στάση σώματος, όπως και στο να μπορεί να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες σωστά χωρίς να επιβαρύνει αναίτια το σώμα του, κάτι το οποίο μελλοντικά μπορεί να επιφέρει κάποιο τραυματισμό. 

Αυτό το πετυχαίνουμε σχεδιάζοντας εξατομικευμένα ασκησιολόγια τα οποία είναι αποτέλεσμα των «ευρημάτων» της εξέτασης της κινητικής αξιολόγησης του κάθε ασκούμενου, ενώ στη συνέχεια δίνουμε έμφαση στο πώς θα μπορέσει ο ασκούμενος να ενσωματώσει τη σωστή κινητική λειτουργία του σώματός του στην καθημερινότητά του. 

Παγούνης Νικόλαος
Β.Sc Sport Science & Physical Education
M.Sc Kinisiology & Physical therapy
Diploma in Osteopathic Manual Practice
Certified Medical Exercise Specialist

Μοιραστείτε το!