Γιατί πονάει ο ώμος μου όταν σηκώνω το χέρι μου;

Η άρθρωση του ώμου είναι μία άρθρωση η οποία αποτελείται από πολλούς συνδέσμους, τένοντες και μύες. Αυτή της η ιδιαιτερότητα, είναι που της επιτρέπει να έχει μεγάλο εύρος κίνησης. Ωστόσο όμως, η κινητικότητα αυτή έχει και το τίμημά της. Ποιο είναι αυτό; Το ότι οι αρθρώσεις που έχουν μεγάλη κινητικότητα, εμφανίζουν συνήθως προβλήματα αστάθειας, πρόσκρουσης μαλακών ιστών ή οστικών δομών, με αποτέλεσμα να είναι «επιρρεπής» στον πόνο και στους τραυματισμούς.

Ο ώμος είναι μια σφαιρική άρθρωση η οποία είναι εξαιρετικά ευκίνητη και η οποία υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι και αρκετά δυνατή για να ελέγξει αυτή την κινητικότητα. Στην πραγματικότητα όμως, η άρθρωση του ώμου δεν είναι αρκετά δυνατή, και αυτή η αδυναμία της καλύπτεται από την ωμοπλάτη. Η ωμοπλάτη παίζει σημαντικό ρόλο στην σταθερότητα και στη δύναμη της άρθρωσης του ώμου. Για αυτό το λόγω, θα πρέπει να μπορεί να κινείται ομαλά, ώστε να βοηθάει τον ώμο σε δύσκολες εργασίες και δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν περισσότερη δύναμη.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο ώμος δεν μπορεί να κινείται ανεξάρτητα από την ωμοπλάτη. Μπορεί να κινηθεί και αυτό συμβαίνει όταν εκτελούμε κινήσεις κοντά στο σώμα μας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους μύες της περιστροφικής μανσέτας. Όταν όμως πρέπει να εκτελέσουμε κινήσεις που απαιτούν περισσότερη δύναμη ή κινήσεις μακριά από το σώμα μας, τότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες ώστε να υποστηρίξουμε την άρθρωση του ώμου και την περιστροφική μανσέτα (rotator cuff). Και τότε είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσουμε την ωμοπλάτη μας, αλλιώς θα επιβαρύνουμε τους ώμους μας.

Όπως καταλαβαίνουμε η λειτουργία του ώμου εξαρτάται και από άλλα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Αυτό σημαίνει ότι η αιτία εμφάνισης πόνου στον ώμο, αν αυτή δεν είναι εμφανής (π.χ τραυματισμός από χτύπημα κ.α), είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε υγιείς & γερούς ώμους;

Το γεγονός ότι η άρθρωση του ώμου, είναι μία άρθρωση η οποία επιβαρύνεται καθημερινά, τότε καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα το να έχουμε υγιείς και γερούς ώμους. Για να έχουμε όμως υγιείς και γερούς ώμους, σημαίνει ότι έχουμε ένα υγιή και γερό σώμα με σωστή κίνηση και στάση. Σύμφωνα με την ανατομία και την κινησιολογία του ανθρώπινου σώματος, μία κακή στάση σώματος ή η κακή κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, μπορούν μελλοντικά να προκαλέσουν πόνους στην άρθρωση του ώμου.

Πως μπορεί να γίνει αυτό;

Με τη λανθασμένη στάση σώματος όπως π.χ η μπροστινή θέση της κεφαλής (forward posture head) ή οι στρογγυλεμένοι ώμοι, προκαλούν ανισορροπίες στου μύες του άνω μέρους του σώματος. Αυτές οι ανισορροπίες κάνουν κάποιοι μύες υπολειτουργικούς δυσκολεύοντάς του να εκτελέσουν την εργασία για την οποία είναι υπεύθυνοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να στηρίξουν τους ώμους στη σωστή τους θέση, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να υποστηρίξουν και τη σωστή λειτουργία της ωμικής ζώνης.

Με την κακή κινητική λειτουργία του σώματος. Η Κακή κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, είναι ένα άλλος παράγοντας που μπορεί να ευθύνεται για την εμφάνιση πόνου στους ώμους. Το ανθρώπινο σώμα είναι μία καλοκουρδισμένη μηχανή που όταν κινείται σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο έχει φτιαχτεί, τότε οι κινήσεις της έχουν έλεγχο, σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και μικρό κίνδυνο τραυματισμού. Ο άνθρωπος όμως με την πάροδο του χρόνου έχει αλλοιώσει το μοτίβο των κινήσεων του, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει με τις κινήσεις του περιοχές και μέρη του σώματος του που αν κινούνταν σωστά, δεν θα τα επιβάρυνε. Το γεγονός αυτό έχει κάνει το ανθρώπινο σώμα επιρρεπή σε τραυματισμούς και πόνους.

Η αιτία του πόνου.

Τις περισσότερες φορές ο πόνος στον ώμο είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας σε άλλη περιοχή του σώματος μας π.χ αυχένα, δικέφαλος μυς κ.α. Αυτού του είδους του πόνου, ονομάζεται αναφερόμενος πόνος και όσο και αν στοχεύουμε στη θεραπεία του συγκεκριμένου σημείου του σώματος, δεν θα δούμε κανένα αποτέλεσμα διότι ο πόνος προέρχεται από αλλού.

Αυτού του είδους πόνων, μπορεί να τη διαχειριστεί ένας επαγγελματίας ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην κινησιολογία και στην ανάλυση της στάση του σώματος. Ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, μπορεί να εντοπίσει από που προέρχεται ο πόνος και στη συνέχεια με την κατάλληλη θεραπεία να τη διορθώσει.

Στο Functional Movement, εξειδικευόμαστε στην ανάλυση της κίνησης και της στάσης του ανθρώπινου σώματος, μέσω της οποίας μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία χρόνιων πόνων και να τη διορθώσουμε με την εξειδικευμένη άσκηση και τη χειροπρακτική φροντίδα.

Οπότε την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείτε γιατί «όταν σηκώνω το χέρι μου πονάει ο ώμος μου», σκεφτείτε ότι ο πόνος μπορεί να είναι αποτέλεσμα μια δυσλειτουργίας σε άλλη περιοχή του σώματός, και επικοινωνήστε με το Functional Movement για μία αξιολόγηση.

ΠαγούνηςΝικόλαος

Κινησιολόγος & M.Sc Physical therapy

Certified Medical Exercise Specialist

International Certificate in Osteopathic &

Chiropractic Manipulation

Μοιραστείτε το!