Σε τι διαφέρει η Κινησιοθεραπεία από τη Φυσικοθεραπεία

Η κίνηση είναι μία φυσική δεξιότητα του ανθρώπινου σώματος, την οποία εξασκούμε από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Όμως, ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από σωματική αδράνεια και έλλειψη κίνησης, που σύμφωνα με έρευνες αποτελούν βασικές αιτίες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων και μυοσκελετικών πόνων με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ενήλικων και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής επηρεάζουν αρνητικά τις κινητικές μας δεξιότητες, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην κινούμαστε αρκετά, αλλά και να μην κινούμαστε σωστά. Έτσι, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ταλαιπωρούνται από κάποιον χρόνιο μυοσκελετικό πόνο, που προέρχεται από λανθασμένες κινήσεις και λανθασμένες στάσεις σώματος.

Όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερη κίνηση, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσω θεραπείας. Το είδος αυτό της θεραπείας ονομάζεται κινησιοθεραπεία ή «θεραπεία μέσω άσκησης».

Η διαφορά κινησιοθεραπείας και φυσικοθεραπείας

Ενώ οι φυσικοθεραπευτές και οι κινησιοθεραπευτές φαίνεται να υπηρετούν παρόμοιους ρόλους, στην πραγματικότητα αυτά τα μονοπάτια έχουν αρκετές διαφορές.

Η φυσικοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, που ασχολείται με ασθενείς, οι οποίοι έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση ή ταλαιπωρούνται από χρόνιες παθολογικές καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι φυσικοθεραπευτές περιθάλπουν ασθενείς, γι’ αυτό ανήκουν στα επαγγέλματα υγείας. Για να εξασκήσει κάποιος το συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να έχει τελειώσει την αντίστοιχη πανεπιστημιακή σχολή φυσικοθεραπείας.

Η κινησιοθεραπεία, από την άλλη, είναι μία ειδικότητα που ασχολείται με υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από χρόνιους μυοσκελετικούς πόνους, που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε λανθασμένα κινητικά μοτίβα, κακή στάση σώματος και γενικότερα στη σωματική αδράνεια. Οι σπουδές ενός κινησιολόγου – κινησιοθεραπευτή είναι πάνω στην επιστήμη και τη φυσιολογία της άσκησης, ενώ στη συνέχεια εξειδικεύεται στην κινησιολογία.

Που διαφέρουν οι θεραπείες τους

Παρόλο που η φυσικοθεραπεία και η κινησιοθεραπεία εξυπηρετούν συμπληρωματικούς σκοπούς, αυτό γίνεται από διαφορετικές σκοπιές και ως εκ τούτου με διαφορετικές θεραπείες.

Οι φυσιοθεραπευτές γενικά επικεντρώνονται στη θεραπεία ιατρικών προβλημάτων και στον σχεδιασμό των κατάλληλων θεραπειών αποκατάστασης σε κλινικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούν κυρίως παθητικές θεραπείες (υπέρηχους, TENS κ.α), με τις συνταγογραφικές διαδικασίες τους να βασίζονται σε βοηθητικό, προσαρμοστικό, υποστηρικτικό και προστατευτικό εξοπλισμό ή συσκευές. Επίσης, η φυσικοθεραπεία εστιάζει σε μεμονωμένες περιοχές του ανθρώπινου σώματος, κυρίως στην τραυματισμένη περιοχή, αλλά σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων των ορθοπεδικών, νευρολογικών, πνευμονικών και παιδιατρικών περιστατικών.

Από την άλλη, οι κινησιολόγοι έχουν μία διαφορετική θεωρία θεραπείας, η οποία υποστηρίζει ότι όλα τα είδη των μυοσκελετικών πόνων μπορούν να διαγνωστούν, να αξιολογηθούν και να θεραπευτούν μέσω της αξιολόγησης της στάσης και κίνησης του σώματος και της ισορροπημένης μυϊκής του λειτουργίας. Η κινησιοθεραπεία χρησιμοποιεί ενεργητικές θεραπείες που στηρίζονται στις αρχές της άσκησης, με σκοπό να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του ανθρώπινου σώματος. Αντιμετωπίζοντας το σώμα ως ένα διασυνδεδεμένο σύνολο και μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης κίνησης προσπαθεί να εντοπίσει της αιτίες που ευθύνονται για συχνούς τραυματισμούς ή χρόνιους πόνους.

Ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας γίνεται με επίκεντρο τη βελτίωση της στάσης σώματος του ασθενή και γενικότερα της κίνησής του. Επίσης, πέρα από τη θεραπεία, ένας κινησιολόγος μπορεί να παρέχει λεπτομερή σχέδια για να βοηθήσει τους ασκούμενούς του να επανέλθουν σε καλή φυσική κατάσταση, να χάσουν σωματικό βάρος, να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή τους αντοχή, να αυξήσουν τη μυϊκή τους δύναμη κ.α. Με λίγα λόγια, κύριος στόχος για έναν κινησιολόγο είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια πιο λειτουργική και χωρίς πόνο ζωή.

Οι ομοιότητες τους

Φυσιοθεραπευτές και κινησιοθεραπευτές μοιράζονται κάποιες επαγγελματικές ευθύνες. Για παράδειγμα, και οι δύο αξιολογούν το ιατρικό ιστορικό και την κατάσταση των ασθενών τους, αναπτύσσουν εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας, παρακολουθούν την πρόοδό τους και τους εκπαιδεύουν πώς να εκτελούν σωστά τις ασκήσεις αποκατάστασης. Ωστόσο, το πεδίο δράσης τους είναι διαφορετικό, με τους κινησιοθεραπευτές να επικεντρώνονται στη συνολική υγεία των ασκούμενών τους και τους φυσικοθεραπευτές να επικεντρώνονται συνήθως στη θεραπεία μιας συγκεκριμένης περιοχής ή τραυματισμού.

 

Παγούνης Νικόλαος

Κινησιολόγος – Κινησιοθεραπευτής

Εξειδίκευση στην Ιατρικής της Άσκησης

& στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

International Certificate in Osteopathic &

Chiropractic Manipulation

 

Μοιραστείτε το!