Πότε & πως οι διατάσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα «Όσο καλύτερα κινείται ένα σώμα, τόσο λιγότερες διατάσεις χρειάζεται»

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι διατάσεις βοηθούν “πάντα” στην ανακούφιση των σφιγμένων μυών και των πονεμένων αρθρώσεων. Μάλιστα η άποψη που επικρατεί στον περισσότερο κόσμο, είναι ότι «όσο πιο ευέλικτος είναι κάποιος τόσο πιο γυμνασμένο και πιο υγιή σώμα έχει». Κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι αληθές.

Οι περισσότεροι από εμάς, δεν γνωρίζουν ότι ένα πρόγραμμα διατάσεων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στο ανθρώπινο σώμα, και για αυτό το λόγο στο συγκεκριμένο άρθρο εξηγούμε πότε και πως οι διατάσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη κίνηση.

Γιατί κάνουμε Διατάσεις – Stretching

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν διατάσεις, είναι επειδή αισθάνονται το σώμα τους σφιγμένο ή γιατί πονάνε. Εάν σκεφτούμε πια είναι η πρώτη μας αντίδραση μόλις νιώσουμε ένα «τσίμπημα» στη μέση μας ή στον αυχένα μας, θα αντιληφθούμε ότι είναι η εκτέλεση διατάσεων στα σημεία αυτά. Αυτό συμβαίνει διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνουμε τον πόνο, και ότι θα αποφύγουμε την εμφάνιση μυοσκελετικών προβλημάτων & πόνων στο σώμα μας μελλοντικά. Αυτό όμως που αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι αυτός ο τρόπος «θεραπείας» αποτελεί μία επιφανειακή προσέγγιση – λύση στα εμβιομηχανικά προβλήματα-δυσλειτουργίες του σώματός μας.

Πώς όμως μπορούν οι διατάσεις να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα;

Οι διατάσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα, όταν δεν εκτελούνται με τον κατάλληλο τρόπο και στην πρέπουσα κατάσταση. Και εκτός αυτού, όταν συμβαίνει αυτό, τότε έχουν την τάση να αλλοιώνουν – καταστρέφουν την ανθρώπινη κίνηση.

Πως συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει γιατί το ανθρώπινο σώμα όταν εμείς εκτελούμε ένα πρόγραμμα διατάσεων δεν γνωρίζει πως θα πρέπει να κινηθεί. Και αυτό έχει σχέση με τη μυϊκή λειτουργία. Δηλαδή όταν εκτελούμε μια διάταση, θα πρέπει ταυτόχρονα να ελέγχουμε και την ένταση του μυϊκού τεντώματος, ώστε ο μυς στον οποίο εκτελούμε τη διάταση να μην τεντώνεται υπερβολικά. Εάν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος διατάσεων ένας μυς τεντώνεται υπερβολικά, τότε με την πάροδο του χρόνου αυτός ο μυς, θα συστέλλεται λιγότερο αποτελεσματικά κάτι το οποίο έχει επίπτωση στην ποιότητα της ανθρώπινης κίνησης.

Με απλά λόγια θα πρέπει η διάταση των μυών να γίνεται σε συνδυασμό με τη διάταση των συνδέσμων, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε τον κινητικό έλεγχο των αρθρώσεων μας. Σε διαφορετική περίπτωση οι διατάσεις προκαλούν κυριολεκτικά την απενεργοποίηση των μυών.

Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση δυσλειτουργιών στο ανθρώπινο σώμα από την λανθασμένη εκτέλεση των διατάσεων;

Ο πραγματικός τρόπος για να αποτρέψουμε την εμφάνιση δυσλειτουργιών στο ανθρώπινο σώμα από τη λανθασμένη εκτέλεση των διατάσεων, είναι να μάθουμε να κινούμαστε σωστά. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία της κίνησης (κινησιολόγο), διότι για να αποκτήσει το ανθρώπινο σώμα μία σωστή και λειτουργική κίνηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές μεταβλητές.

Ο κινησιολόγος θα μας εκπαιδεύσει στο να μάθουμε πώς να προγραμματίζουμε τους μύες κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, και επίσης θα μας βοηθήσει στο να αναπτύξουμε την αντίληψη και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινούμαστε.

Πώς θα ενισχύσουμε την κίνηση μας

Για να ενισχύσουμε την κίνηση μας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας άσκησης ή μιας διάτασης, να υπάρχει ένα «δυναμικό δράσης». Για να καταλάβουμε τι είναι το «δυναμικό δράσης», θα δώσουμε ένα παράδειγμα με μια ελαστική ταινία που θα έχει το ρόλο του μυ. Όταν τεντώνουμε υπερβολικά ένα λάστιχο τότε αυτό με την πάροδο του χρόνου αυτό γίνεται λιγότερο ελαστικό, έτσι και ένας μυς γίνεται λιγότερο ελαστικός όταν λείπουν οι συσπάσεις κατά την εκτέλεση των διατάσεων, και αρά λιγότερο αποδοτικός κατά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος.

Πώς όμως θα πρέπει να εκτελέσουμε τις διατάσεις;

Ο καλύτερος και πιο αποδοτικός τρόπος εκτέλεσης ενός προγράμματος διατάσεων, είναι όταν αυτός στηρίζεται στα θεμελιώδη μοτίβα, του ανθρώπινου σώματος. Τα θεμελιώδη μοτίβα του ανθρώπινου σώματος (ορθοστασία, βάδιση, τρέξιμο και ρίψη), παρέχουν τον τρόπο – τον «κώδικα» με τον οποίο θα πρέπει να εκτελείται ένα πρόγραμμα άσκησης η ένα πρόγραμμα διατάσεων το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται – βασίζεται στην εμβιομηχανική του ανθρώπινου σώματος.

Δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά τα 4 θεμελιώδη μοτίβα, βελτιώνουμε όχι μόνο την ελαστικότητα των μυών, αλλά και όλες τις κινητικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένων του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και της λειτουργικής ευελιξίας. Επιπλέον κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ζωτικής σημασίας, είναι ότι πριν εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα άσκησης η ένα πρόγραμμα διατάσεων, θα πρέπει πρώτα να διορθώσουμε της ασυμμετρίες και τις δυσλετουργίες που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, διαφορετικά το πρόβλημα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Στο Functional Movement οι θεραπείες που εφαρμόζουμε, σχεδιάζονται όχι μόνο με βάση το πρόβλημα – πόνο του του κάθε ασθενή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τη σωματική & κινητική του ικανότητα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να υιοθετήσουμε την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη για αυτόν θεραπεία, η οποία μάλιστα όχι μόνο θα τον απαλλάξει από τον υπάρχων πόνο, αλλά ταυτόχρονα θα διορθώσει και την αιτία που τον προκαλεί.

Δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά τα 4 θεμελιώδη μοτίβα και στις κινήσεις που είναι κωδικοποιημένες  στην  εμβιομηχανική του ανθρώπινου σώματος, εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο σώμα να κινείται σωστά και να αυτοπροστατεύεται από μελλοντικούς  μυοσκελετικούς πόνους, και κατά συνέπεια να χρειάζεται λιγότερες διατάσεις.

Άρα να θυμάστε ότι όσο καλύτερα κινείται ένα σώμα, τόσο λιγότερες διατάσεις χρειάζεται

Παγούνης Νικόλαος

Κινησιολόγος – Κινησιοθεραπευτής

Εξειδίκευση στην Ιατρικής της Άσκησης

& στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

International Certificate in Osteopathic &

Chiropractic Manipulation

Μοιραστείτε το!