Εταιρίες και FMS

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες  δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων τους, επενδύοντας σε μεθόδους οι οποίες θα μειώσουν τους τραυματισμούς στον εργασιακό χώρο κάτι το οποίο θα βελτιώσει την απόδοση, την προστασία, την ψυχική υγεία των εργαζομένων, αλλά και της σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων τους.

Οι μείωση των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία, δεν επηρεάζουν μόνο  την υγεία, την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων και της επιχείρησης, αλλά έχουν και οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις.

Οι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας κόστισαν 250 δισεκατομμύρια δολάρια και 61,8 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερικάνικη και Αυστραλιανή οικονομία αντίστοιχα. Διότι 9,5 εκατομμύρια εργάσιμες ημέρες, χάνονται κάθε χρόνο λόγω μυοσκελετικών τραυματισμών στο χώρο εργασίας, που σημαίνει 17 ημέρες απουσίας από την εργασία για κάθε μυοσκελετικό τραυματισμό.

Η Functional Movement by Nikolaos Pagounis, έχει την εκπαίδευση και την τεχνολογία, έτσι ώστε να αξιολογήσει – ελέγξει – μετρήσει την κίνησης και τη μυϊκή δραστηριότητα των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο και στο εργασιακό περιβάλλον του κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσει τις ασυμμετρίες, τις αδυναμίες και τους κινητικούς περιορισμούς στο σώμα και να δημιουργήσει ένα εξ΄ατομικευμένο ασκησιολόγιο, το οποίο θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού στον εργασιακό χώρο.

Πως γίνεται αυτό;

Με αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να φορεθούν κατά την εργασία, οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες που δεν είναι μπορούν να εντοπιστούν οπτικά, δίνοντάς μας αντικειμενικά δεδομένα και μια λεπτομερή κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο κινείται και μετακινείται το εργατικό σας δυναμικό. Οι αισθητήρες είναι ιατρικής τεχνολογίας που συλλέγουν πληροφορίες κίνησης και μυϊκής δραστηριότητας σε διάφορες θέσεις του σώματος, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετικά ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα.

Εφαρμόζοντας την κινητική αξιολόγηση οι επιχειρήσεις, προστατεύουν τους εργαζόμενους τους από μελλοντικούς τραυματισμούς, αλλά και από μυοσκελετικούς πόνους οι οποίοι δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο μόνο στην αποδοτικότητα των εργαζομένων, αλλά και στην διάθεση τους, ενώ οι επιχειρήσεις θα δουν να μειώνονται οι χαμένες μέρες εργασίας, λόγο αποκατάστασης από τους τραυματισμούς, και να αυξάνεται η απόδοση και η παραγωγικότητα των εργαζομένων και συνεπώς της επιχείρησης.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση