Γιατί η αποτελεσματική κίνηση μας απαλλάσσει από του χρόνιους πόνους

Αποτελεσματική κίνηση ορίζεται ως η ισορροπία μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), το οποίο είναι υπεύθυνο για την αισθητηριακή λήψη και του μυϊκού συστήματος το οποίο προσδιορίζει την κατάλληλη κινητική εντολή ώστε να εκτελεστεί η κίνηση (American Council on Exercise, 2010). 

Για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της κίνησης μας, απαιτούνται οι κατάλληλες στρατηγικές άσκησης οι οποίες θα πρέπει αρχικά να επαναφέρουν τη μυϊκή ισορροπία και στη συνέχεια να προετοιμάσουν το δομικό πλαίσιο του σώματος μας, ώστε να δεχτεί οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης.

Στο functional movement, σχεδιάζω προγράμματα άσκησης τα οποία βασίζονται σε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία έτσι ώστε αυτά, να βοηθούν τον ασκούμενο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κίνησης του, κάτι το οποίο απαιτεί τη βελτίωση της λειτουργίας  ολόκληρου του myofascial συστήματος.  Το myofascial σύστημα είναι οι μαλακοί ιστοί του ανθρώπινου σώματος οι οποίοι επηρεάζουν την εκτέλεση των διαφόρων κινήσεων μας, διότι μεταφέρουν τη δύναμη μέσω μιας σειράς μυών διαχέοντας τη στο συνδετικό ιστό και στα σημεία προσκόλλησης. Άρα όσο πιο αρμονικά και σωστά γίνει αυτό, τόσο λιγότερη θα είναι η απώλεια ενέργειας και τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η κίνησή μας.

Αρχικός στόχος των προγραμμάτων του functional movement, είναι η σταθερότητα και η κινητικότητα. Δηλαδή η βελτίωση της σταθερότητας των αρθρώσεων που παρέχουν σταθερότητα στην ανθρώπινη κίνηση όπως το γόνατο, η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και η ωμοπλατο – θωρακική άρθρωση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κινητικότητα των αρθρώσεων που βελτιώνουν το εύρος κίνησης όπως η ποδοκνημική, το ισχίο, η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και η γληνοβραχιόνια άρθρωση.

Η βελτίωση της σχέσης μεταξύ της σταθερότητας και της κινητικότητας εντός της ανθρώπινης δομής, είναι ύψιστης σημασίας διότι μέσω αυτής το ανθρώπινο σώμα αποκτά  κινητική σταθερότητα ή σταθερή κινητικότητα, γεγονός που βοηθάει τον ασκούμενο να αποκτήσει τα μέγιστα οφέλη για το σώμα του αποκτώντας ταυτόχρονα και μία λειτουργική και αποτελεσματική κίνηση.  

Ακολουθώντας το συγκεκριμένο μοντέλο άσκησης – εκγύμνασης, ο ρόλος του επαγγελματία της άσκησης γίνεται πολύ σημαντικός και ενεργός διότι οι ασκούμενοι δεν εκτελούν μία άσκηση για έναν μόνο συγκεκριμένο μυ, αλλά εκτελούν με τη βοήθεια του ολοκληρωμένα μοτίβα κίνησης, τα οποία αναδιαμορφώνουν το μυοσκελετικό σύστημα σε μια πιο αποτελεσματική δομή ικανή να εξισορροπήσει τις συνεχώς παρούσες δυνάμεις συμπίεσης και έντασης.  

Η εκμάθηση και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι δυνάμεις επηρεάζουν και αλλάζουν το σώμα ενός ατόμου κατά τη διάρκεια των διαφόρων μοτίβων κίνησης, γίνεται μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση του επαγγελματία της άσκησης, ο οποίος μαθαίνει να επιλέγει και να σχεδιάζει προγράμματα άσκησης τα οποία περιλαμβάνουν και ενεργοποιούν ολόκληρο το myofascial σύστημα.  

Η δυσκολία αυτών των ασκήσεων είναι ότι ενεργοποιούν ταυτόχρονα περισσότερους από ένα μυ, και για αυτό το λόγο απαιτούν από τον ασκούμενο να διατηρήσει μία καλή στάση σώματος και τον απαιτούμενο κινητικό έλεγχο, ώστε να τις εκτελέσει σωστά. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθεί, για αυτό συνίσταται να ξεκινάμε με τη εκμάθηση των βασικών κινητικών μοτίβων και στη συνέχεια να προχωρούμε σε ολοκληρωμένα μοτίβα που περιλαμβάνουν πολλαπλές και συνδυαστικές κινήσεις. Το επίπεδο φυσικής κατάστασης του ασκούμενου, το επίπεδο της κινητικής του λειτουργίας, η ηλικία του και ο στόχος εκπαίδευσης του, είναι στοιχεία τα οποία υπαγορεύουν στον επαγγελματία της άσκησης την ένταση, τις επαναλήψεις, καθώς και το χρόνο εκτέλεσης και ανάπαυσης που θα πρέπει να έχει το πρόγραμμα άσκησής του. Έτσι με τον συγκεκριμένο τρόπο άσκησης, διορθώνουμε στο σώμα του ασκούμενου ασυμμετρίες, κινητικές δυσλειτουργίες και κινητικούς περιορισμούς, βοηθώντας τον να αποκτήσει μία ισορροπία και μία αρμονία κινήσεων κάτι το οποίο τον απαλλάσσει από χρόνιους μυοσκελετικούς πόνους.

 

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

Πιστοποιημένος Αξιολογητής της Κίνησης &

της Αναπνοής του Ανθρώπινου σώματος

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση