Η θεραπεία χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων & πόνων απαιτεί μία πιο ολιστική προσέγγιση

Ο πόνος αποτελεί το πιο περίπλοκο σύμπτωμα του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό συμβαίνει διότι η αιτία εμφάνισής του, αλλά και η ένταση των συμπτωμάτων του εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Μάλιστα τις περισσότερες φορές  αυτοί οι παράγοντες αλληλοκαλύπτονται, κάτι το οποίο δυσκολεύει στο να εντοπίσουμε την πραγματική αιτία εμφάνισής του πόνου.

Για πολλά χρόνια οι θεραπευτές και οι επαγγελματίες υγείας εστίαζαν μόνο στην δομή του σώματος που φαινόταν να προκαλεί τον πόνο. Τα τελευταία χρόνια όμως η θεραπεία επώδυνων μυοσκελετικών προβλημάτων & πόνων, απαιτεί μία πιο ολιστική προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ο πόνος τον οποίο καλείται να διαχειριστεί ένας θεραπευτής, δεν είναι μια απλή κατάσταση. Και αυτό διότι ένα επώδυνο σύμπτωμα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μια πολύπλοκης διαδικασίας, το οποίο δεν επικεντρώνεται μόνο στην περιοχή του πόνου, αλλά συνολικά στο ανθρώπινο σώμα.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνιους πόνους, καταδεικνύουν την ανάγκη των θεραπευτών να έχουν πιο σφαιρικές γνώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η εξήγηση – κατανόηση του πόνου, δηλαδή πιο απλά ο εντοπισμός της αιτίας που προκαλεί τον πόνο, δεν είναι μία απλή διαδικασία και για να γίνει αποτελεσματικά και με ασφάλεια, θα πρέπει ο θεραπευτής – επαγγελματίας υγείας να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε:

  • να ακούσει προσεκτικά το ιστορικό του ασκούμενου
  • να μπορεί να αξιολογήσει τα κινητικά μοτίβα του ασκούμενου
  • να μπορεί να αξιολογήσει τη λειτουργία συγκεκριμένων ανατομικών στοιχείων όπως των μυών, των τενόντων, των αρθρώσεων κ.α.
  • να μπορεί να αξιολογήσει πως παραπλήσιες δομές του ανθρώπινου σώματος, μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση του πόνου. Πχ πως μπορεί η δυσλειτουργία της περιτονίας να επηρεάζει τα επώδυνα συμπτώματα ενός τένοντα;
  • να μπορεί να αξιολογήσει μήπως ο πόνος είναι ζήτημα νευροδυναμικού προβλήματος ή γενικότερης εμβιομηχανικής δυσλειτουργίας
  • να μπορεί εφόσον εξαντλήσει όλα τα θεραπευτικά του εργαλεία και ο πόνος συνεχίζει να παραμένει, να παραπέμψει τον ασθενή σε μια άλλη ειδικότητα κ.α. 

Βέβαια εκτός από τα παραπάνω δεδομένα που επικεντρώνονται περισσότερο στην κινησιολογία και στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, ένας καλός θεραπευτής θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει και τη συναισθηματική κατάσταση του ασθενή. Μέχρι σήμερα δεν δίναμε καθόλου σημασία στη συναισθηματική κατάσταση του ασθενή και αυτό ήταν λάθος, διότι η εμπειρία και η αντίληψη του πόνου είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο. Επίσης ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στην εξήγηση – κατανόηση του πόνου είναι και το αίσθημα του φόβου. Ο φόβος είναι ένα ισχυρό συναίσθημα το οποίο επηρεάζει αρνητικά τα άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται από χρόνιο πόνο, διότι ο φόβος τους αναγκάζει άθελα τους να διαιωνίζουν μία κατάσταση χωρίς πολλές φορές να υπάρχει σοβαρή αιτία. Μάλιστα το αίσθημα του φόβου οδηγεί πολλά άτομα στην κοινωνική απομόνωση και την αποξένωση, εξαιτίας του ότι τα άτομα αυτά φοβούνται ότι κάνοντας κάποια δραστηριότητα θα πονέσουν ή θα χειροτερεύσουν την κατάστασή τους. 

Σύμφωνα με όλα αυτά, ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός θεραπευτής, καλείται να είναι ενημερωμένος για ένα πλήθος πληροφοριών και εκτός από τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει, θα πρέπει να έχει και την ικανότητα να μπορεί να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη και αιτιολογημένη ανάλυση των συμπτωμάτων του πόνου. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα επιστημονικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την κατανόηση και τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, μπορεί πλέον  να έχει στη διάθεση του όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για το σχεδιασμό της πιο αποτελεσματικής θεραπείας. Με λίγα λόγια ένας σύγχρονος θεραπευτής θα πρέπει να έχει πολλά «όπλα» στη φαρέτρα του, ώστε να μπορεί να θεραπεύσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα  και πόνους.

Στο Functional Movement συνδυάζουμε πολλές μεθόδους θεραπείας & άσκησης, ανάλογα με τον τραυματισμό – πόνο, αλλά και τις ικανότητες και την σωματική κατάσταση του ασκούμενου.

Μέσω πιστοποιημένων μεθόδων manual therary, dns, triggers points, anatomy trains κ.α και πάντα σε συνδυασμό με την άσκηση και τη σωστή στάση σώματος και κίνησης, αντιμετωπίζουμε τον πόνο όχι μόνο ως ένα απλό νευρικό ερέθισμα, αλλά ως ένα μήνυμα του οργανισμού προερχόμενο από διάφορα επίπεδα, διότι,

η θεραπεία χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων & πόνων απαιτεί πλέον μία πιο ολιστική προσέγγιση.

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

International Certificate in Osteopathic and Chiropractic Manipulation

Certified Medical Exercise Specialist

Μοιραστείτε το!