Ο ρόλος της Ωμοπλάτης στη σωστή λειτουργία του Ώμου

Ο ώμος είναι μια πολύ περίπλοκη και σημαντική άρθρωση, γιατί κινείται και εκτελεί πολλές λειτουργίες σε πολλά επίπεδα, και για αυτό το λόγο οποιοσδήποτε κινητικός περιορισμός στην άρθρωση του ώμου μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να έχουμε μία καλή κινητικότητα της ωμικής ζώνης, απαιτείται μία επαρκή σταθερότητα στην ωμοπλάτη, η οποία όμως παράλληλα δεν θα πρέπει να εμποδίζει την κινητικότητα της άρθρωσης του ώμου. 

Γιατί όμως η καλή κινητικότητα της ωμικής ζώνης εξαρτάται από τη σταθερότητα της ωμοπλάτης;

Γιατί όταν δεν υπάρχει μία σταθερή ωμοπλάτη, τότε μπορεί να συμβεί πρόσκρουση του ώμου κατά την οποία οι τένοντες  του στροφικού πετάλου έρχονται σε επαφή (προσκρούουν) με άλλες ανατομικές δομές του ώμου, δημιουργώντας χρόνιο ερεθισμό και συμπτώματα φλεγμονής, διακυβεύοντας έτσι την κινητικότητα της άρθρωσης. Μία κακή κινητικότητα της άρθρωσης του ώμου, δυσκολεύει οποιαδήποτε κίνηση γίνεται πάνω από το επίπεδο των ώμων, εμποδίζοντάς μας να πάρουμε μια σωστή θέση κίνησης – λειτουργίας της ωμικής ζώνης κατά την εκτέλεση διάφορων δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο ρόλος της ωμοπλάτης στη λειτουργία των άνω άκρων και κυρίως στη λειτουργία της ωμικής ζώνης, είναι πολύ σημαντικός, διότι μία υπολειτουργική ή μία μη σταθερή ωμοπλάτη μεταβάλλει όλη την εμβιομηχανική του ανθρώπινου σώματος και μπορεί να οδηγήσει σε:

1) επιβάρυνση της πρόσθιας δομής του ώμου

2) επιβάρυνση του στροφικού πετάλου (rotator cuff) και

3) μειωμένη νευρομυϊκή απόδοση του συμπλέγματος της ωμοπλάτης

Με λίγα λόγια δηλαδή, αν η ωμοπλάτη αποτύχει να εκτελέσει τον ρόλο της ως σταθεροποιητής μυς, τότε η σύνθετη λειτουργία του ώμου γίνεται αναποτελεσματική, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε μειωμένη νευρομυϊκή απόδοση της άρθρωσης, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει τραυματισμό της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης στο άτομο.  

Θεραπευτικός Σχεδιασμός της Άσκησης

Η κίνηση της ωμοπλάτης και των υπερκείμενων μυών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να παρακολουθηθεί, διότι οι περισσότερες μέθοδοι αξιολόγησης της κίνησης της ωμοπλάτης περιλαμβάνουν δοκιμές σε ένα μόνο επίπεδο. Στο functional movement εφαρμόζοντας νέες μεθόδους κινητικής αξιολόγησης και άσκησης, εντοπίζουμε αρχικά την αιτία που συνέβαλε στη μη σωστή λειτουργικότητα της ωμοπλάτης και στη συνέχεια σχεδιάζουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο σε:

  • πρώτη φάση επικεντρώνεται στην επανακτήσει της κινητικότητας και της ευκαμψίας των μυών γύρω από την ωμοπλάτη, γιατί αυτό θα εμποδίσει την ενεργοποίηση των αντίθετων μυϊκών ομάδων και σε
  • δεύτερη φάση και εφόσον δεν υπάρχει πόνος στην περιοχή του ώμου κατά την ανύψωση του χεριού, στην ενδυνάμωση της ωμοπλάτης χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και ασκήσεις.

 

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

Πιστοποιημένος Αξιολογητής της Κίνησης &

της Αναπνοής του Ανθρώπινου σώματος

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση