Ο πόνος στη μέση ή/και στο ισχίο μπορεί να οφείλεται σε ένα μέρος του σώματος που δεν είχατε σκεφτεί ποτέ

Ο πόνος στη μέση και στο ισχίο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για όλους τους θεραπευτές, διότι ο πόνος στη μέση και στο ισχίο είναι από τις κύριες και πιο συχνές αιτίες απουσίας από τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις έρευνες, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από πόνο στη μέση και στο ισχίο οφείλεται σε κάποια παθολογική αιτία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δίνεται μία «μη ειδική αιτιολογία» για την εμφάνιση του χρόνιου πόνου στη μέση και στο ισχίο, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην γνωρίζει τι είδους θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει.

Αιτίες του πόνου στη μέση και στο ισχίο

Όσο και να ακούγεται απίστευτο, σύμφωνα με τους επιστήμονες τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπάρχει καμία σημαντική πρόοδο για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου στη μέση και στο ισχίο. Το γεγονός αυτό έχει στρέψει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου στη μέση και στο ισχίο, στην κινησιοθεραπεία και στην εξειδικευμένη άσκηση.

Πόνος στη μέση και στο ισχίο

Οι αιτίες που προκαλούν πόνο στη μέση και στο ισχίο, εμπίπτουν σε πολλά κλινικά υποσύνολα. Για αυτό το λόγο για να είναι μία θεραπεία αποτελεσματική,  ο θεραπευτής θα πρέπει να αξιολόγηση το σώμα του ασθενή ως σύνολο, και όχι ως μια μεμονωμένη περιοχή η οποία είναι συνήθως η περιοχή του αναφερόμενου πόνου.

Μια τέτοια περίπτωση, στην όποια ο πόνος στη μέση και στο ισχίο οφείλεται σε μία όχι φανερή ή συνήθης αιτία, είναι η θωρακοοσφυίκη περιτονία.

Θωρακοοσφυϊκή περιτονία

Η θωρακοοσφυϊκή περιτονία, είναι ένα μεγάλο φαρδύ και επίπεδο περίβλημα περιτονιακού ιστού, το οποίο βρίσκεται πίσω από τη σπονδυλική στήλη, τόσο στη οσφυϊκή όσο και στην θωρακική περιοχή της.

Πως όμως η θωρακοοσφυϊκή περιτονία μπορεί να προκαλέσει πόνο στην μέση και στο ισχίο;

Λόγω του σχήματος της, του μεγέθους της και της θέσης στην οποία βρίσκεται, η θωρακοοσφυϊκή περιτονία είναι υπεύθυνη για την «ενοποίηση» των κινήσεων του άνω μέρους του σώματος με εκείνες του κάτω μέρους. Επίσης μία άλλη σημαντική λειτουργία  της θωρακοοσφυϊκής περιτονίας, είναι ότι αποτελεί σημαντικό «παίκτη» στις ετερόπλευρες κινήσεις του ανθρώπινου σώματος.

Γιατί η δυσλειτουργία της θωρακοοσφυϊκής περιτονίας προκαλεί πόνο στη μέση και στο ισχίο;

Οι γιατροί και οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πιστεύουν ότι η θωρακοοσφυϊκή περιτονία, μπορεί να προκαλέσει πόνο στο ισχίο ή/και στη μέση και αυτό μπορεί να προκληθεί με διάφορους τρόπους, όπως:

  • Όταν υπάρχει αυξημένος μυϊκός τόνος στην κατώτερη θωρακική & οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ
  • Όταν υπάρχει αυξημένη λόρδωση στην οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ
  • Όταν υπάρχει μειωμένη κινητικότητα στην ιερολαγόνια άρθρωση και στην θωρακική μοίρα της Σ.Σ
  • Όταν υπάρχει αλλοίωση στα θεμελειώδη κινητικά μοτίβα του ανθρώπινου σώματος
  • Όταν υπάρχει λανθασμένη στάση σώματος

Όλοι οι παραπάνω λόγοι, μπορεί να αποτελέσουν αιτία εμφάνισης πόνου στη μέση και στο ισχίο, παρόλο που είναι περιοχές απομακρυσμένες από το σημείο του αναφερόμενου πόνου.

Πώς αντιμετωπίζετε ο πόνος στη μέση ή/και στο ισχίο όταν αυτός οφείλεται στη θωρακοοσφυϊκή περιτονία

Οι περισσότερες περιπτώσεις πόνου στη μέση ή/και στο ισχίο που οφείλονται στη δυσλειτουργία της θωρακοοσφυϊκής περιτονίας, είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Για αυτό το λόγο ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν κινησιολόγο, ο οποίος μέσα από την αξιολόγηση της κίνησης του σώματος του ασθενή, θα εντοπίσει τη δυσλειτουργία αυτή.

Στη συνέχεια ο θεραπευτής θα πρέπει να σχεδιάσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα χειροπρακτικής φροντίδας και εξειδικευμένης άσκησης, ώστε:

Να επαναφέρει αρχικά την ελαστικότητα στην θωρακοοσφυϊκή περιτονία και έπειτα μέσω της άσκησης:

  • Να διόρθωση τη στάση σώματος του ασθενή
  • Να ενισχύσει τους εν τω βάθη μύες της πυέλου
  • Να ενισχύσει τους μύες του κορμού, ώστε να βοηθήσει στην εφαρμογή συμπίεσης και στήριξης της Σ.Σ, και
  • Να βελτιώσει τη δύναμη, τη σταθερότητα και την ευκινησία της πλάτης του ασθενή.

Η δυσλειτουργία της θωρακοοσφυικής περιτονίας, είναι μία αιτία εμφάνισης πόνου στη μέση ή/και στο ισχίο, η οποία μέχρι σήμερα δεν λαμβάνονταν υπόψη από πολλούς θεραπευτές. Πλέον οι τελευταίες έρευνες σε συνδυασμό με την επιστήμη της κινησιολογίας, μπορούν να εντοπίσουν δυσλειτουργίες σε διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος, τα οποία να προκαλούν πόνο σε απομακρυσμένες περιοχές του (του σώματος). Στο Functional Movement, μέσα από εξειδικευμένες δοκιμές μπορούμε να εντοπίσουμε τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και κατόπιν να θεραπεύσουμε χρόνιους πόνους για τους οποίους οι γιατρούς δίνουν μία «μη ειδική αιτιολογία».

Παγούνης Νικόλαος

Κινησιολόγος – Κινησιοθεραπευτής

Εξειδίκευση στην Ιατρικής της Άσκησης

& στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

International Certificate in Osteopathic &

Chiropractic Manipulation

 

 

Μοιραστείτε το!