Οπίσθια κλίση της λεκάνης – Posterior pelvic tilt

Οπίσθια κλίση της λεκάνης  – Posterior pelvic tilt

PreHab Exercise eBook - Ευθυγράμμιση - Μοτίβα αντιστάθμισης - Πρόσθια και οπίσθια κλίση της λεκάνης με γραμμές κατεύθυνσης

Η λεκάνη αποτελεί τη βάση του ανθρώπινου σώματος πάνω στην οποία στηρίζεται και λειτουργεί η Σ.Σ και το άνω μέρος του σώματος. Για αυτό το λόγω  όταν υπάρχει κάποιο αντισταθμιστικό κινητικό μοτίβο ή κάποια δυσλειτουργία στην πυελική περιοχή, αυτό επηρεάζει την κίνηση και την ευθυγράμμιση όχι μόνο της λεκάνης αλλά και του άνω μέρος του σώματος. 

Ένα τέτοιο αντισταθμιστικό κινητικό μοτίβο είναι η οπίσθια κλίση της λεκάνης, κατά την η κορυφή της λεκάνης στρέφεται προς τα πίσω προκαλώντας μια μη ισορροπημένη επιβάρυνση στους σπονδύλους και τους δίσκους της οσφυϊκής μοίρας της Σ.Σ (μέση). Η οπίσθια κλίση της λεκάνης, μπορεί να οδηγήσει σε άλλα αντισταθμιστικά κινητικά μοτίβα ή  δυσλειτουργίες στην πυελική περιοχή, όπως το Sway Back ενώ επηρεάζει επίσης την κίνηση και την ευθυγράμμιση του άνω μέρος του σώματος.

Στο functional movement, μέσω της κινητικής αξιολόγησης εντοπίζουμε την αιτία που προκάλεσε την οπίσθια κλίση της λεκάνης σχεδιάζοντας στη συνέχεια ένα εξατομικευμένο ασκησιολόγιο το οποίο επικεντρώνεται σε:

  1. Τεχνικές manual therary και σε θεραπεία Απελευθέρωσης Θέσης “PRT” (Position Release Therapy), μέσω των οποίων επιδιώκουμε να χαλαρώσουμε τους σφιχτούς και υπερδραστήριους μύες και την περιτονία όπως τους γλουτιαίους μύες, τον απιοειδή μυ, τους έσω & έξω στροφείς του ισχίου κ.α
  2. Σε ασκήσεις ενεργοποίησης των υπολειτουργικών μυών όπως τον πλατύ ραχιαίο, τον psoas, τη θωρακοοσφυική περιτονία, το λαγονοψοϊτη μυ κ.α.
  3. Σε ασκήσεις οι οποίες ενσωματώνουν τους υπολειτουργικούς μύες σε μεγαλύτερα μοτίβα κίνησης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ισορροπία και τον κινητικό έλεγχο. 

Στο functional movement, στόχος μας είναι όχι μόνο να διορθώσουμε τα αντισταθμιστικά κινητικά μοτίβα και τις μυοσκελετικές δυσλειτουργίες, αλλά και να εκπαιδεύσουμε τους ασκούμενούς στο να κινούνται σωστά και λειτουργικά, κάτι το οποίο θα τους προστατέψει από μελλοντικούς τραυματισμούς.  

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

Diploma in Osteopathic Manual Practice

Certified Medical Exercise Specialist

Μοιραστείτε το!