Μέθοδος DNS Γιατί η «εκπαίδευση του μυαλού» είναι σημαντική στην αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών.

Μια νέα μέθοδος αποκατάστασης και βελτιστοποίησης της κίνησης του ανθρώπινου σώματός, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει την αποδοχή στο χώρο της αποκατάστασης των μυοσκελετικών τραυματισμών αλλά και της πρόληψης αυτών,  είναι η  δυναμική νευρομυϊκή σταθεροποίηση (DNS).

Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS)

Η μέθοδος DNS, βασίζεται στις αρχές της αναπτυξιακής κινησιολογίας, κατά την οποία η  ανάπτυξη της ανθρώπινης κινητικής λειτουργίας, είναι γενετικά προκαθορισμένη και προβλέψιμη (π.χ. ένα βρέφος δεν χρειάζεται να διδαχτεί πότε και πώς να σηκώσει το κεφάλι του, ή πώς να πιάσει ένα αντικείμενο, ή πως και πότε να μπουσουλήσει) και τα κινητικά πρότυπα (οι κινήσεις δηλαδή του ανθρώπινου σώματος) σχηματίζονται και επηρεάζονται από την ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ).

Δηλαδή η κινητική συμπεριφορά του ανθρώπου εξαρτάται από την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ωρίμανση του ΚΝΣ, και από το πώς αυτό (το ΚΝΣ), μεταφέρει τις εντολές στους κατάλληλους ανάλογα με την κίνηση μύες. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό, αν σκεφτούμε την κίνηση που κάνει ένα άτομο το οποίο έχει κάποια βλάβη στο ΚΝΣ, τότε θα καταλάβουμε ότι η μη σωστή λειτουργία του ΚΝΣ επηρεάζει των συντονισμό των μυών, των μαλακών ιστών και την κίνηση των αρθρώσεων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η κινητική συμπεριφορά και η στάση του σώματος.
Λόγω του ότι το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί ως ενιαία μονάδα, ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των μυών, είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή εκτέλεση ενός κινητικού μοτίβου διότι αν δεν συμβεί αυτό και υπάρχει κάποια ανισορροπία (σε κάποιο μυ), τότε αυτό θα επηρεάσει την κινητική αλυσίδα άρα και την ποιότητα και την σταθερότητα όλης της κίνησης.

Για να είναι επιτυχείς όμως η συνεργασία μεταξύ των μυών και για να έχουμε μια σωστά εκτελεσμένη κίνηση, είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση της Σ.Σ. κατά την εκτέλεση της κίνησης. Σύμφωνα με την μέθοδο DNS η σταθεροποίηση της Σ.Σ. είναι αποτέλεσμα 3 συστημάτων, του ΚΝΣ, του μυϊκού συστήματος και των αρθρώσεων. Για αυτό το λόγο πολλοί επαγγελματίες υγείας αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της «εκπαίδευσης του μυαλού» δηλαδή του ΚΝΣ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η πλειοψηφία  των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται στο ανθρώπινο σώμα, δεν σχετίζονται με μια μυϊκή ή αρθρική δυσλειτουργία, αλλά με τη λειτουργία του ΚΝΣ.

Με λίγα λόγια το ΚΝΣ δημιουργεί προγράμματα που ελέγχουν και εξασφαλίζουν μέσω της μυϊκής συν-εργοποίησης, τη σωστή εκτέλεση και τη σταθερότητα των κινήσεων του ανθρώπινου σώματος

 

Αποκατάσταση με τη μέθοδο DNS

Η αποθεραπεία ενός τραυματισμού μέσω της μεθόδου DNS, βασίζεται στην σταθεροποίηση της κίνησης μέσω συγκεκριμένων κινήσεων, βασισμένες σε αναπτυξιακές κινησιολογίκες θέσεις όπως αυτές που κάνει ένα υγιές μωρό στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του.

           

Οι ασκήσεις αυτές ενεργοποιούν τα βέλτιστα κινητικά μοτίβα κατά τα οποία είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση της Σ.Σ. τόσο στην κλειστή, όσο και στην ανοικτή κινητική αλυσίδα.

Ουσιαστικά κάθε αναπτυξιακή θέση είναι και μια άσκηση οι οποία έχει ως βασικές αρχές:

  1. την σωστή αναπνοή.
  2. τη σταθεροποίηση της Σ.Σ. σε κάθε δυναμική κίνηση των άκρων.
  3. το κινητικό έλεγχό των αρθρώσεων καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης.

Οι περισσότερες ασκήσεις DNS, τοποθετούν το σώμα σε τετράποδη θέση ή έρπιγκ,  μπορεί να περιλαμβάνουν μπάλες γυμναστικής ή λάστιχα, ενώ οι πιο προχωρημένες ασκήσεις γίνονται σε γονατιστή, όρθια ή τρίποδη θέση. Κατά την εκτέλεση των ασκήσεων, ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής, υποστηρίζει τον ασκούμενο όχι μόνο να διορθώσει τα μοτίβα των κινήσεων του, αλλά και να εκπαιδεύσει το μυαλό του έτσι ώστε το σώμα του να αυτοματοποιήσει τη σωστή θέση και στάση του σώματος κατά την εκτέλεση  των κινήσεων αυτών.

Τι εννοούμε «εκπαίδευση του μυαλού»

Η φιλοσοφία της μεθόδου DNS είναι η εκπαίδευση του μυαλού, μέσω της οποίας θα διατηρήσουμε τη σταθερότητα των αρθρώσεων και την ιδανική ποιότητα κίνησης με την βοήθεια και την καθοδήγηση του επαγγελματία υγείας, όπου μέσω της επανάληψης των ασκήσεων θα αυτοματοποιήσουμε και θα σταθεροποιήσουμε το βασικό μέρος της καθημερινής κίνησης και των δεξιοτήτων, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών και μυοσκελετικών πόνων, εξαιτίας της λάθος εκτέλεσης των κινητικών μοτίβων.

Στόχος είναι:

Η ισορροπημένη σταθεροποίηση της Σ.Σ., της λεκάνης, και του θώρακα, αρχικά στο εγκάρσιο επίπεδο και στη συνέχεια η μεταφορά της στην όρθια θέση μέσω της ωρίμανσης, ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ΚΝΣ.

 

Πώς εφαρμόζετε η μέθοδος DNS

Αρχικά ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής κάνει έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο του σταθεροποιητικού μοτίβου του ασθενούς. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ασθενής θα πρέπει να αλλάξει το τι πιστεύει μέχρι τώρα, για το τι σημαίνει θεραπευτική αγωγή. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής με συγκεκριμένες λειτουργικές ασκήσεις εκπαιδεύει τον ασθενεί ώστε να εκτελεί τα ιδανικά πρότυπα σταθεροποίησης, στοχεύοντας ταυτόχρονα το μυαλό να αποκτήσει τον έλεγχο και τη σταθερότητα των κινήσεων και τελικά, με την επανάληψη και την εξέλιξη στις πιο δύσκολες κινήσεις τα ιδανικά πρότυπα μετακίνησης να μπορούν να γίνονται φυσιολογικά και ασυνείδητα.

Μη ξεχνάτε στόχος είναι η αυτόματη σταθεροποίηση του σώματος μας.

Η μέθοδος DNS είναι για όλους!

Η μέθοδος DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization), μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά είδη ασθενών όπως:

  • σε αδύναμους ή ηλικιωμένους που θέλουν να ανακτήσουν τη σταθερότητα του σώματός τους,
  • σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές που θέλουν το σώμα τους να κινείται άριστα και να προστατευτούν από μελλοντικούς τραυματισμούς,
  • σε παιδιά και εφήβους που έχουν αναπτύξει μη ισορροπημένα μοτίβα κινήσεων,
  • σε άτομα με μυοσκελετικούς πόνους
  • σε άτομα με χρόνιες νευρολογικές διαταραχές

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς μπορούν να δουν θεαματικά αποτελέσματα, παρόλο που τη μέθοδο DNS δεν τη χρησιμοποιούμε παρατεταμένα, αλλά σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό και το σώμα του ασκούμενου στο να συνεργαστούν και να μάθουν να εκτελούν τη φυσική και τη σωστή κίνηση, φυσιολογικά κάτι το οποίο θα απαλλάξει τον ασθενή από τους υπάρχων πόνους, αλλά και θα προστατέψει το σώμα του από μελλοντικούς τραυματισμούς.

Επικοινωνήστε με το Functional Movement, για να μάθετε περισσότερα όχι μόνο για τη μέθοδο DNS, αλλά για όλες τις νέες, πρωτοποριακές και καινοτόμες μεθόδους της θεραπευτικής άσκησης, βοηθώντας το σώμα σας να νοιώσει και να κινηθεί καλύτερα.

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής “DNS

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση