Κύφωση στη Θωρακική μοίρα της Σ.Σ “Αιτία πόνου σε αυχένα – ώμους – μέση”

Σπονδυλική στήλη ονομάζεται το συνολικό ανάπτυγμα των σπονδύλων που αρθρώνονται εν σειρά μεταξύ τους και περιβάλουν το νωτιαίο μυελό. H Σπονδυλική στήλη του ανθρώπινου σώματος, αποτελείται από 33 (ή 34) συναρθρωμένους σε σειρά σπονδύλους, με τον κάθε σπόνδυλο να έχει ημικυλινδρικό σχήμα και μέγεθος ανάλογο με το τμήμα της Σ.Σ στο οποίο ανήκει.

Οι σπόνδυλοι ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στη σπονδυλική στήλη διακρίνονται από πάνω προς τα κάτω σε:

  • 7 αυχενικούς,
  • 12 θωρακικούς,
  • 5 οσφυϊκούς
  • 5 (ενοποιημένους) ιερούς, όπου το μέγεθός τους ελαττώνεται προς τα κάτω και που στην μεν παιδική ηλικία φέρονται ανεξάρτητοι στους δε ενήλικους συνοστεώνονονται δημιουργώντας το ιερό οστό, και
  • 4-5 κοκκυγικούς, οι οποίοι είναι επίσης συνοστεωμένοι αποτελώντας τον κόκκυγα.

Η σπονδυλική στήλη δεν είναι τελείως ευθεία αλλά παρουσιάζει διάφορες κυρτώσεις ή κυρτώματα, τα οποία είναι εναλλασσόμενα δύο εμπρόσθια και δύο οπίσθια, και ονομάζονται ανάλογα με τη θέση τους από πάνω προς τα κάτω:

  1. αυχενική κύρτωση ή αυχενικό κύρτωμα (ανοιχτή προς τα πίσω)
  2. θωρακική κύρτωση ή θωρακικό κύρτωμα (ανοιχτή προς τα εμπρός)
  3. οσφυϊκή κύρτωση ή οσφυϊκό κύρτωμα (ανοιχτή προς τα πίσω), και
  4. ιεροκοκκυγική κύρτωση ή ιεροκοκκυγικό κύρτωμα (ανοιχτή προς εμπρός)

Οι κυρτώσεις αυτές εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο αφενός την όρθια στάση του σώματος και αφετέρου την ελαστικότητα και την κινητικότητα που θα πρέπει να έχει η σπονδυλική στήλη κατά την οποιαδήποτε μετακίνηση του ανθρώπινου σώματος, όπως το βάδισμα, το τρέξιμο, το κάθισμα κ.λπ.

 

Θωρακική μοίρα της Σ.Σ (ΘΜΣΣ)

Η θωρακική μοίρα της Σ.Σ παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος επηρεάζοντας τη σωστή ευθυγράμμιση και στάση του, και αυτό γιατί είναι ο μεσαίος κρίκος μιας αλυσίδας που δημιουργείται μεταξύ της θωρακικής, της οσφυϊκής και της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. (figure 1).

Έτσι λοιπόν, μία αυξημένη κύφωση (πέρα του φυσιολογικού) στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης καθιστικής στάσης ή της λανθασμένης εκτέλεσης πολλών κινητικών μοτίβων, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές και πόνο στον αυχένα, στους ώμους ή στη μέση, διότι η κύφωση αυτή στη ΘΜΣΣ αυξάνει την τάση τόσο στην αυχενική όσο και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 

Αιτίες δυσλειτουργίας της ΘΜΣΣ

Η δυσλειτουργία στη ΘΜΣΣ προκύπτει συνήθως λόγο της μυϊκής ανισορροπίας και της μειωμένης κινητικότητας των αρθρώσεων, και παρόλο που είναι ασυμπτωματική επηρεάζει την εμβιομηχανική ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος επιβαρύνοντας τον αυχένα, τον TMJ, τον ώμο, τους βραχίονες και την μέση.

Η διαχείριση και η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας της ΘΜΣΣ, απαιτεί ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων που περιλαμβάνει διόρθωση της στάσης του σώματος, χειροπρακτικές μεθόδους και θεραπευτική άσκηση τις οποίες και εφαρμόζω στο functional movement, γιατί σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία η δυσλειτουργία της ΘΜΣΣ είναι κλινικά σημαντική, και αν δεν αντιμετωπιστεί με το κατάλληλο ασκησιολόγιο αποτελεί αιτία εμφάνισης πόνου σε πολλές περιοχές του ανθρώπινου σώματος.

Το συγκεκριμένο μοντέλο θεραπείας το οποίο εφαρμόζω στο functional movement,  δεν εστιάζει μόνο στο να απαλλάξει τον ασκούμενο από τους πόνους που τον ταλαιπωρούν, αλλά στο να τον εκπαιδεύσει ώστε να μπορεί να διατηρεί τις περισσότερες ώρες της ημέρας μια σωστή στάση σώματος, όπως και στο να μπορεί να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες σωστά χωρίς να επιβαρύνει αναίτια το σώμα του, κάτι το οποίο μελλοντικά μπορεί να επιφέρει κάποιο τραυματισμό.

Αυτό το πετυχαίνω σχεδιάζοντας εξατομικευμένα ασκησιολόγια τα οποία είναι αποτέλεσμα των «ευρημάτων» της εξέτασης της κινητικής αξιολόγησης του κάθε ασκούμενου, ενώ στη συνέχεια δίνω έμφαση στο πως θα μπορέσει ο ασκούμενος να ενσωματώσει τη σωστή κινητική λειτουργία του σώματός του στην καθημερινότητά του.

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

Πιστοποιημένος Αξιολογητής της Κίνησης &

της Αναπνοής του Ανθρώπινου σώματος

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση