Η ενεργοποίηση του πυρήνα δεν συνάδει με τις κλασικές ασκήσεις κοιλιακών

Η ενεργοποίηση των μυών του πυρήνα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βέλτιστη παραγωγή, μεταφορά και έλεγχο της δύναμης κατά την εκτέλεση μίας κίνησης από το ανθρώπινο σώμα. Η σταθερότητα του πυρήνα παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη σωστή στάση του σώματος, όσο και στο συντονισμό των άνω και κάτω άκρων. Αυτό συμβαίνει, διότι ο πυρήνας λειτουργεί σαν αμορτισέρ, απορροφώντας μεγάλο μέρος της δυναμικής ενέργειας η οποία παράγεται κατά την εκτέλεση διάφορων δραστηριοτήτων, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τις υπερκείμενες ή υποκείμενες αρθρώσεις από τους κραδασμούς και τα αλλά στροφικά φορτία.

Όταν λέμε προπόνηση πυρήνα δεν εννοούμε τις παραδοσιακές τεχνικές και τις κλασικές ασκήσεις κοιλιακών, αλλά εννοούμε την ενεργοποίηση εκείνων των τμημάτων του σώματός,  που βρίσκονται από την περιοχή του διαφράγματος έως την Όσφυο-Πυελική-Ισχιακή (LPHC) περιοχή, και τα οποία τμήματα έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στο έλεγχο του Κ.Β.Σ. (Κέντρο Βάρος Σώματος), όσο και στη μετάδοση της κίνησης και της ενέργειας από τα κάτω προς τα άνω άκρα και το αντίστροφο.

Ενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη περιοχή του σώματος με τον κατάλληλο τρόπο, εκτός του ότι κερδίζουμε μία σταθερότητα κατά την εκτέλεση των κινήσεων μας, ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τη νευρομυϊκή αποτελεσματικότητα, την διασπονδυλική και οσφυοπυελική σταθερότητα, καθώς και την λειτουργική ενδυνάμωση της περιοχής. Επίσης χρησιμοποιώντας ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον, αυξάνουμε τις απαιτήσεις της ιδιοδεκτικότητας και εστιάζουμε σε νευρικές προσαρμογές πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή δύναμης με το ελάχιστο ενεργειακό κόστος.

Με λίγα λόγια, η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης δεν εξαρτάται μόνο από τη μυϊκή δύναμη, αλλά και από την σωστή λειτουργία και εκπαίδευση εκείνων των αισθητηριακών και κινητικών στοιχείων, τα οποία προειδοποιούν το κεντρικό νευρικό σύστημα για την αλληλεπίδραση μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος, παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη βελτίωση και την ασφάλεια της κίνησης.                                                                            

Ένας αδύναμος πυρήνας μπορεί να οδηγήσει σε μία αναποτελεσματική ή λανθασμένη εκτέλεση κίνησης, η οποία με την σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε πιθανό τραυματισμό. Σύμφωνα με έρευνες η κακή ισορροπία και η μειωμένη ικανότητα αντιστάθμισης του κορμού σε μία ξαφνική κίνηση, αποτελούν από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης ενός μυοσκελετικού τραυματισμού.

Άρα η σημασία της σταθερότητας του πυρήνα στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της απόδοσης είναι κύρια, και αυτό έχει γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, για αυτό το λόγο όλα τα προγράμματα αποκατάστασης πλέον στοχεύουν στην ενδυνάμωση του πυρήνα, γιατί μας βοηθάει:

  • Στο να διατηρήσουμε μία ουδέτερη ευθυγράμμιση στη Σ.Σ
  • Στο να βελτιώσουμε τη θέση του κορμού κατά τη μεταφορά φορτίων κατά μήκος της κινητικής αλυσίδας.
  • Στο να διορθώσουμε μεγάλες ή μικρές διαταραχές που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 

Για να είναι όμως αποτελεσματικό και ασφαλές ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης του πυρήνα, θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρές έως και καθόλου κινήσεις, της ράχης και της λεκάνης, ενώ αντιθέτως θα πρέπει  να περιλαμβάνει κίνηση της Σπονδυλικής Στήλης σε όλο το εύρος τροχιάς, καθώς έτσι αυξάνεται η λειτουργικότητα, η πολυδιάστατη ενδυνάμωση & η ενεργοποίηση της περιοχής. Για να πετύχουμε όμως τη λειτουργικότητα, την πολυδιάστατη ενδυνάμωση & την ενεργοποίηση της περιοχής, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τεχνικές και χειρισμούς, νευρο-μηχανικής ενεργοποίησης και του τοπικού σταθεροποιητικού συστήματος (Drawing-In), και του καθολικού σταθεροποιητικού συστήματος (Bracing Technique).

Στο functional movement, εφαρμόζουμε προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ενεργοποίηση και στη σταθεροποίηση του πυρήνα, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο τη βελτίωση του κινητικού και του σωματικού ελέγχου του ασκούμενου, κατά την εκτέλεση των κινήσεών του, όπως και τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση τους.  Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο είναι ότι επειδή η ενδυνάμωση του πυρήνα αποτελεί σημαντικό μέρος ενός προγράμματος άσκησης και ενός προγράμματος αποκατάστασης, θα πρέπει ο επαγγελματίας της άσκησης να  επικεντρωθεί στις σωστές τεχνικές ενδυνάμωσης & ενεργοποίησης του, οι οποίες τεχνικές δεν συνάδουν με τις παραδοσιακές τεχνικές και τις κλασικές ασκήσεις κοιλιακών.

Παγούνης Νικόλαος

Β.Sc Sport Science & Physical Education

M.Sc Kinisiology & Physical therapy

Πιστοποιημένος Αξιολογητής της Κίνησης &

της Αναπνοής του Ανθρώπινου σώματος

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση