Αποκατάσταση της άρθρωσης του γόνατος μετά από χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο «Ποιοι μύες πρέπει να ενεργοποιηθούν»

Μια πρόσφατη μελέτη του 2016, του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Seonam, ανέλυσε την επίδραση του μέσο γλουτιαίου μυ στη προσαγωγή και την εσωτερική περιστροφή της άρθρωσης του ισχίου κατά τη διάρκεια της βάδισης σε 26 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο, και αν ο μέσος γλουτιαίος ευθύνεται για την πλευρική κλίση της επιγονατίδας στους ασθενείς αυτούς. 

Οι μηνίσκοι είναι σημαντικά ανατομικά στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία του γόνατος, διότι:

α) μεταβιβάζουν τα φορτία από τον μηρό στην κνήμη,

β) είναι υπεύθυνοι για την ομαλή ισοκατανομή φορτίων στις αρθρικές επιφάνειες και

γ) το σημαντικότερο συμβάλλουν σημαντικά, στη σταθερότητα της άρθρωσης, συνδράμοντας στην ομαλή μετατροπή της κίνησης από κίνηση ολίσθησης σε κίνηση τριβής. 

 

Ο τραυματισμός του μηνίσκου προκαλεί προβλήματα στη σωστή λειτουργία της άρθρωσης του γονάτου, αλλοιώνοντας το πρότυπο της βάδισης, αλλά και λόγο της ακαμψίας της άρθρωσης και της περιορισμένης λειτουργίας του, οδηγεί σε περιορισμό της κίνησης της άρθρωσης.

Ένα τραυματισμός στο μηνίσκο προκαλεί μία αστάθεια στην άρθρωση του γονάτου, η οποία μπορεί να αλλάξει το νευρομυϊκό έλεγχο των κάτω άκρων και κατά συνέπεια να δημιουργήσει μία μυϊκή ανισορροπία μεταξύ του έσω & έξω  πλατύ τετρακέφαλου μυ. Η ανισορροπία αυτή όχι μόνο επιβαρύνει το οστό της επιγονατίδας διότι αναγκάζεται να κάνει μία υπερβολική πλευρική κλίση κατά την εκτέλεση διάφορων κινήσεων του κάτω άκρου, αλλά και την άρθρωση του ισχίου λόγο της μυϊκής ανισορροπίας μεταξύ του έσω & έξω πλατύ τετρακέφαλου μυ όπως προαναφέραμε.

Αυτή η μυϊκή ανισορροπία μεταξύ του έσω & έξω  πλατύ τετρακέφαλου, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του μέσο γλουτιαίου μυ και μειώνει τη μυϊκή του δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η κίνηση των κάτω άκρων και κυρίως η άρθρωση του γονάτου. Αυτό συμβαίνει, διότι προκαλείται μία προσαγωγή και εσωτερική περιστροφή στην άρθρωση ισχίου κατά την εκτέλεση διάφορων δραστηριοτήτων του ατόμου, με αποτέλεσμα να πιέζεται η επιγονατίδα και να δημιουργείται ένα βλαισό γόνατο.

Η συγκεκριμένη μελέτη διαπίστωσε ότι η σωστή μυϊκή ενδυνάμωση  τόσο στον έσω πλατύ τετρακέφαλο όσο και στο μέσο γλουτιαίο, βοήθησε πάρα πολύ την αποκατάσταση της άρθρωσης του γονάτου, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο.

Επίσης η συγκεκριμένη έρευνα θέλει να τονίσει τη σπουδαιότητα της σωστής μυϊκής ενδυνάμωσης και των δύο προαναφερόμενων μυών (έσω πλατύ τετρακέφαλο & μέσο γλουτιαίο) στην σωστή αποκατάσταση της άρθρωσης του γονάτου, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο, διότι οι μέχρι τώρα έρευνες ανέλυαν μόνο τη σύγκριση της αναλογίας της μυϊκής δραστηριότητας μεταξύ έσω & έξω πλατύ τετρακέφαλου ή μόνο τη μυϊκή δραστηριότητα και την ενδυνάμωση του μέσο γλουτιαίου.

 

Βιβλιογραφία

1)                Rangger C, Klestil T, Gloetzer W, et al.: Osteoarthritis after arthroscopic partial meniscectomy. Am J Sports Med, 1995, 23: 240–244. [Medline] [CrossRef]

2)                Zhang F, Wang J, Wang F: Comparison of the clinical effects of open and closed chain exercises after medial patellofemoral ligament reconstruction. J Phys

Ther Sci, 2014, 26: 1557–1560. [Medline] [CrossRef]

3)                Pal S, Draper CE, Fredericson M, et al.: Patellar maltracking correlates with vastus medialis activation delay in patellofemoral pain patients. Am J Sports Med,

2011, 39: 590–598. [Medline] [CrossRef]

4)                McConnell J: Management of patellofemoral problems. Man Ther, 1996, 1: 60–66. [Medline] [CrossRef]

5)                Neptune RR, Wright IC, van den Bogert AJ: The influence of orthotic devices and vastus medialis strength and timing on patellofemoral loads during running.

Clin Biomech (Bristol, Avon), 2000, 15: 611–618. [Medline] [CrossRef]

6)                Beckman SM, Buchanan TS: Ankle inversion injury and hypermobility: effect on hip and ankle muscle electromyography onset latency. Arch Phys Med Rehabil, 1995, 76: 1138–1143. [Medline] [CrossRef]

7)                Semciw AI, Pizzari T, Murley GS, et al.: Gluteus medius: an intramuscular EMG investigation of anterior, middle and posterior segments during gait. J Electromyogr Kinesiol, 2013, 23: 858–864. [Medline] [CrossRef]

8)                Tsuji K, Ishida H, Oba K, et al.: Activity of lower limb muscles during treadmill running at different velocities. J Phys Ther Sci, 2015, 27: 353–356. [Medline]

[CrossRef]

9)                Earl JE, Schmitz RJ, Arnold BL: Activation of the VMO and VL during dynamic mini-squat exercises with and without isometric hip adduction. J Electromyogr Kinesiol, 2001, 11: 381–386. [Medline] [CrossRef]

10)              Fredericson M, Cookingham CL, Chaudhari AM, et al.: Hip abductor weakness in distance runners with iliotibial band syndrome. Clin J Sport Med, 2000, 10:

169–175. [Medline] [CrossRef]

11)              Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, et al.: Muscles: testing and function with posture and pain. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

12)              Nyland J, Kuzemchek S, Parks M, et al.: Femoral anteversion influences vastus medialis and gluteus medius EMG amplitude: composite hip abductor EMG

amplitude ratios during isometric combined hip abduction-external rotation. J Electromyogr Kinesiol, 2004, 14: 255–261. [Medline] [CrossRef]

13)              Selkowitz DM, Beneck GJ, Powers CM: Which exercises target the gluteal muscles while minimizing activation of the tensor fascia lata? Electromyographic

assessment using fine-wire electrodes. J Orthop Sports Phys Ther, 2013, 43: 54–64. [Medline] [CrossRef]

14)              Hwangbo PN: The effects of squatting with visual feedback on the muscle activation of the vastus medialis oblique and the vastus lateralis in young adults with

an increased quadriceps angle. J Phys Ther Sci, 2015, 27: 1507–1510. [Medline] [CrossRef]

15)              Hinman RS, Hunt MA, Creaby MW, et al.: Hip muscle weakness in individuals with medial knee osteoarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken), 2010, 62:

1190–1193. [Medline] [CrossRef]

16)              Distefano LJ, Blackburn JT, Marshall SW, et al.: Gluteal muscle activation during common therapeutic exercises. J Orthop Sports Phys Ther, 2009, 39:

532–540. [Medline] [CrossRef]

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση