Χρόνιος πόνος & Functional Movement – Ο χρόνιος πόνος θεραπεύεται αν επαναφέρουμε τη λειτουργικότητα και τη ρευστότητα της ανθρώπινης κίνησης

Στο Functional movement, στόχος μας είναι να διορθώσουμε τη στάση σώματος και τις ανισορροπίες που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, ώστε να το προφυλάξουμε (το σώμα) από χρόνιους πόνους και μελλοντικούς τραυματισμούς. Οι μέθοδοι & οι τεχνικές που εφαρμόζουμε στο Functional movement, έχουν ως βάση την άσκηση και την κινησιοθεραπεία σε συνδυασμό με υποστηρικτές θεραπείες, όπως η χειροπρακτική, τα trigger points & η ξηρά βελόνα (Dry needling).

Ουσιαστικά στο Functional Movement συνδυάζουμε υποστηρικτές μεθόδους θεραπείας με την άσκηση & την κινησιοθεραπεία για κάθε ασθενή εξατομικευμένα. Ο τρόπος αυτός θεραπείας, είναι καινοτόμος και εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Functional Movement. Ο συγκεκριμένος τρόπος θεραπείας δημιουργήθηκε από εμάς, και σχεδιάζεται αντλώντας στοιχεία από τις δοκιμές που εφαρμόζουμε στο σώμα του ασκούμενου – ασθενή.  Στη συνέχεια επιλέγουμε τις κατάλληλες τεχνικές & θεραπείες στις οποίες έχουμε εκπαιδευτεί και τις εφαρμόζουμε εξατομικευμένα σε κάθε ασκούμενο – ασθενή μας. Ο συγκεκριμένος τρόπος θεραπείας, στηρίζεται στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και πως αυτό ανταποκρίνεται στις τεχνικές και της θεραπείες τις οποίες εφαρμόζουμε πάνω του.

Πως δουλεύει ο συγκεκριμένος τρόπος θεραπείας Functional Movement

Ο τρόπος θεραπείας Functional Movement, είναι ένας συνδυασμός υποστηρικτικών τεχνικών θεραπείας βασιζόμενος στην άσκηση & την κινησιοθεραπεία, και στοχεύει:

  • Στη βελτίωση της στάσης του σώματος
  • Στη μείωση των χρόνιων πόνων
  • Στην επανεκπαίδευση του ανθρώπινου σώματος
  • Στην αποκατάσταση τραυματισμών και

Γενικότερα στην επαναφορά της λειτουργικότητας και της ρευστότητας της κίνησης του ανθρώπινου σώματος.

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του τρόπου θεραπείας, είναι ότι αντιμετωπίζει το σημείο του πόνου ως ένα μέρος ολόκληρου του σώματος, και όχι ως μια μεμονωμένη περιοχή του. Δηλαδή έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση & διαχείριση του ανθρώπινου σώματος, και αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να εντοπίζουμε την αιτία του πόνου, αλλά και να επαναφέρουμε τη λειτουργικότητα και τη ρευστότητα της ανθρώπινης κίνησης. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται αυτό, είναι ότι δίνουμε έμφαση στην τελειοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των αρθρώσεων, των μυών και τις περιτονίας ή του συνδετικού ιστού του ανθρώπινου σώματος προσαρμόζοντας την κάθε θεραπεία στις ικανότητες και τις απαιτήσεις του κάθε ασθενή -ασκούμενου.

Ποια είναι η διαφορά από τις άλλες μεθόδους θεραπείας

Η διαφορά του συγκεκριμένου τρόπου θεραπείας από τις άλλες μεθόδους, είναι η εντελώς διαφορετική οπτική αντιμετώπισης ενός πόνου η τραυματισμού.

Για παράδειγμα: Όταν υπάρχει ένας τραυματισμός ή πόνος στο δικέφαλο μηριαίο μυ, οι κοινές – συμβατικές θεραπείες εστιάζουν στην περιτονία και την εμβιομηχανική του συγκεκριμένου μυ και της συγκεκριμένης περιοχής του ανθρώπινου σώματος. Από την άλλη πλευρά στο Functional Movement, αντιμετωπίζουμε τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία ως ένα μέρος ολόκληρου του σώματος και από πού αυτό (το σώμα) μπορεί να έχει επηρεαστεί η συγκεκριμένη περιοχή, όπως π.χ:

  • Από την ευθυγράμμιση του ισχίου ή
  • Από μυϊκή ανισορροπία των μυών της λεκάνης & των κάτω άκρων

Τμηματοποιώντας μάλιστα, το τμήμα της τραυματισμένης άρθρωσης.

Που στηρίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος θεραπείας Functional Movement

Γνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο σώμα είναι συνδεδεμένο μέσω μίας περιτονιακής αλυσίδας, εστιάζουμε στο γεγονός ότι οι μύες, τα όργανα, οι αδένες, τα νεύρα και τα οστά, επικοινωνούν μεταξύ τους και άρα επηρεάζουν τη λειτουργία και την κίνηση ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, διότι η καλή δομή και λειτουργία του (ανθρώπινου σώματος) λειτουργεί εκθετικά – υποστηρικτά σε όλες τις δυσλειτουργικές περιοχές του.

Βεβαία ο συγκεκριμένος τρόπος θεραπείας Functional Movement, απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του ασθενή διότι η αποτελεσματικότητα της στηρίζεται στην αλλαγή της εμβιομηχανική της κίνησης του ασθενή, αλλά και στην επανεκπαίδευση του σώματος του. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας να διαφέρει από όλες τις άλλες μεθόδους θεραπείας, αλλά και ταυτόχρονα τόσο αποτελεσματική.

ΠαγούνηςΝικόλαος

Κινησιολόγος – Κινησιοθεραπευτής

Εξειδίκευση στην Ιατρικής της Άσκησης

& στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

International Certificate in Osteopathic &

Chiropractic Manipulation

Μοιραστείτε το!