Πτερυγοειδής ωμοπλάτη

πτερυγοειδης ωμοπλατη

Η ωμοπλάτη είναι το μεγαλύτερο οστό του ώμου, και αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό μυών οι οποίοι σταθεροποιούν το βραχίονα στο σώμα και είναι υπεύθυνοι για τη κινητική λειτουργία του άνω άκρου.  Όλοι αυτοί οι μύες πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να επιτρέψουν την ωμοπλάτη να κινηθεί φυσιολογικά. Η φυσιολογική κίνηση της ωμοπλάτης περιλαμβάνει την ανύψωση και την πρόσθια κλίση, κινήνεις που επιτυγχάνονται χάρη στη συντονισμένη δράση διαφόρων μυών της ράχης και του ώμου. Η φυσιολογική κίνηση της ωμοπλάτης επιτρέπει στον ασθενή να χρησιμοποιεί τον ώμο του στην εργασία και στις καθημερινές και αθλητικές του δραστηριότητες. Η παθολογική δράση ενός εκ των μυών αυτών εμποδίζει την ομαλή κίνηση της ωμοπλάτης, προκαλεί παρέκκλιση από τη φυσιολογική της θέση, περιορίζοντας την κίνηση του ώμου. Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι γνωστή ως δυσλειτουργία της ωμοπλάτης και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πτερυγοειδή  ωμοπλάτη.

Η πτερυγοειδής  ωμοπλάτη είναι μία πολύ συχνή κατάσταση, αλλά επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι  ασυμπτωματική, δεν λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή. Ωστόσο, τα συμπτώματα του πόνου, της αδυναμίας και της παραμόρφωσης της ωμοπλάτης είναι αυτά που οδηγούν τον ασκούμενο, στο να ανακαλύψει τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία. Συνήθως οι ασκούμενοι που αναφέρουν πόνο στους ώμους έχουν μία μη φυσιολογική κίνηση της ωμοπλάτης και αυτό οδηγεί σε κόπωση των σταθεροποιητικών μυών της ωμοπλάτης. 

Η Πτερυγοειδής ωμοπλάτη μπορεί να οφείλεται:

  • σε κακή λειτουργία του πρόσθιου οδοντωτού μυός, εξαιτίας πάρεσης του μακρού θωρακικού νεύρου, με αποτέλεσμα την προς τα έσω και άνω μετατόπιση του έσω χείλους (εσωτερικής πλευράς) της ωμοπλάτης.
  • σε κακή λειτουργία του τραπεζοειδούς μυός, εξαιτίας πάρεσης του παραπληρωματικού νεύρου, με αποτέλεσμα την προς τα έξω και κάτω μετατόπιση του έξω χείλους (εξωτερικής πλευράς) της ωμοπλάτης
  • σε συνδυασμό πάρεσης των σταθεροποιητικών μυών της ωμοπλάτης, πάρεση του βραχιονίου πλέγματος και  χρόνια αστάθεια του ώμου, είτε εξαιτίας επαναλαμβανόμενων εξαρθρημάτων, είτε λόγω κάκωσης των συνδέσμων της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
  • Σε κάποιον οξύ τραυματισμό 

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων πτερυγοειδής ωμοπλάτης, αντιμετωπίζεται συντηρητικά μέσω της σωστής κίνησης, της σωστής ενδυνάμωσης και της αποκατάστασης της μυϊκής ισορροπίας. 

Στο functional movement, αφού ελέγξουμε την κινητική λειτουργία των μυών της ωμοπλάτης,  μέσω της εξέτασης της κινητικής αξιολόγησης, εντοπίζουμε τα αίτια αυτής της δυσλειτουργίας και συνέχεια σχεδιάζουμε ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο ασκησιολόγιο το οποίο επικεντρώνεται:

  • Στην ενεργοποίηση και στη φυσιολογική κίνηση των μυών της ωμοπλάτης
  • Στην ισορροπημένη ενδυνάμωση των μυών της ωμοπλάτης και
  • Στην εκπαίδευση και στην αυτοματοποίηση των σωστών κινήσεων από τον ασκούμενο. 

Για να πετύχουμε όλους τους παραπάνω στόχους, στο functional movement θεωρούμε πολύ σημαντικό η εκτέλεση του εξειδικευμένου ασκησιολογίου να γίνεται υπο την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας, ώστε αυτός να ελέγχει την εκτέλεση των ασκήσεων. Η εκτέλεση των ασκήσεων θα πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα, ισορροπημένα και συμμετρικά, ώστε το κεντρικό νευρικό σύστημα να επαναπρογραμματίσει και να αποτυπώσει τη σωστή κίνηση η οποία αποθηκεύεται αρχικά στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μας, και στη συνέχεα με τη συνεχή επανάληψη ο επαναπρογραμματισμός να μετατοπιστεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη ώστε να γίνει συνήθεια στον ασκούμενο, απαλλάσσοντας τον από τον πόνο και κάνοντάς τον πιο λειτουργικό στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πηγή

https://www.physio-pedia.com/Winged_scapula

Μοιραστείτε το!