Μπροστινή κλίση της λεκάνης – Anterior pelvic tilt

Η λεκάνη αποτελεί τη βάση του ανθρώπινου σώματος πάνω στην οποία στηρίζεται και λειτουργεί η Σπονδυλική Στήλη και το άνω μέρος του σώματος. Γι’ αυτό το λόγο  όταν υπάρχει κάποιο αντισταθμιστικό κινητικό μοτίβο ή κάποια δυσλειτουργία στην πυελική περιοχή, αυτό επηρεάζει την κίνηση και την ευθυγράμμιση όχι μόνο της λεκάνης αλλά και του άνω μέρους του σώματος. 

Ένα τέτοιο αντισταθμιστικό κινητικό μοτίβο είναι η πρόσθια κλίση της λεκάνης η οποία προκαλείται συνήθως όταν οι καμπτήρες μύες του ισχίου και ο πλατύς ραχιαίος είναι υπερδραστήριοι – σφιχτοί. Όταν λέμε πρόσθια κλίση της λεκάνης, εννοούμε ότι η κορυφή της λεκάνης στρέφεται προς τα εμπρός δημιουργώντας μια υπερβολική λόρδωση στην οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ, κάτι το οποίο επηρεάζει και τη θωρακική αλλά και την αυχενική μοίρα της Σ.Σ. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη κλίση της λεκάνης είναι ότι επιβαρύνει τους σπονδύλους και τους δίσκους της οσφυϊκής μοίρας (κάτω πλάτη) και αυτό διαταράσσει την ευθυγράμμιση της θωρακικής μοίρα της Σ.Σ, του θώρακα, των ώμων και της κεφαλής, προκαλώντας διάφορους μυοσκελετικούς πόνους. 

Η Θεοδώρα Η., 52 ετών, αντιμετώπιζε μυοσκελετικούς πόνους οι οποίοι προέρχονταν από πρόσθια κλίση της λεκάνης (anterior pelvic tilt). Ο γιατρός της συνέστησε τη θεραπευτική άσκηση ώστε να διορθώσει την λανθασμένη κλίση της λεκάνης και να απαλλαγεί από τους πόνους. Έτσι απευθύνθηκε στο Functional Movement όπου πραγματοποιήσαμε αμέσως εξέταση κινητικής αξιολόγησης.

Στην εξέταση φάνηκε ότι οι γλουτιαίοι και ο απιοειδής μυς υπολειτουργούσαν και ότι υπήρχε πρόβλημα στην ευθυγράμμιση της θωρακικής μοίρας της Σ.Σ.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα καθώς και το ιατρικό ιστορικό της Θεοδώρας, σχεδιάσαμε ένα εξατομικευμένο ασκησιολόγιο το οποίο επικεντρωνόταν σε:

  1. Τεχνικές manual therapy και σε θεραπεία Απελευθέρωσης Θέσης “PRT” (Position Release Therapy), μέσω των οποίων επιδιώξαμε  να χαλαρώσουμε τους σφιχτούς μύς και την περιτονία.
  2. Ασκήσεις ενεργοποίησης των υπολειτουργικών μυών όπως οι γλουτιαίοι και ο απιοειδής.
  3. Ασκήσεις οι οποίες ενσωμάτωναν τους υπολειτουργικούς μύες σε μεγαλύτερα μοτίβα κίνησης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ισορροπία και τον κινητικό έλεγχο. 

Μέσω του συγκεκριμένου θεραπευτικού πρωτοκόλλου, στοχεύσαμε στη μυϊκή επανεκπαίδευση, στην επαναφορά της μυϊκής ισορροπίας και τη σωστή κινητική λειτουργία των μυών της ασκούμενης. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο διορθώσαμε  την πρόσθια κλίση της λεκάνης, αλλά εκπαιδεύσαμε την ασκούμενη στο να αποκτήσει και να διατηρήσει μία σωστή και ευθυγραμμισμένη στάση σώματος.

Μετά από 4,5 μήνες εφαρμογής του προγράμματος η Θεοδώρα κατάφερε να απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από τους πόνους και βελτιώσει σημαντικά την κλίση της λεκάνης.

Μοιραστείτε το!