Η ανθρώπινη κίνηση απαιτεί αρμονία – συνεργασία & συντονισμό και αυτό εκπαιδεύεται μόνο μέσω της άσκησης – Το παράδειγμα του μοτίβου βάδισης

Το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα αποτελείται από μια ποικιλία ιστών, όπως οι μύες, οι σύνδεσμοι, οι τένοντες, η περιτονία και τα οστά. Μέσω αυτών των ιστών, οι διάφορες περιοχές του ανθρώπινου σώματος επικοινωνούν μεταξύ τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτό (το ανθρώπινο σώμα) να μπορεί να κινείται ομαλά, ελεγχόμενα και συγκροτημένα. Δηλαδή μέσω των συνδέσμων και των αρθρώσεων τα οστά επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταφέροντας την δύναμη και την κίνηση από την μια περιοχή του σώματος στην άλλη. Ενώ ο μυϊκός ιστός στηρίζει την διασπορά αυτής της δύναμης στον σκελετό.

Το πόσο καλά μπορεί το μυοσκελετικό μας σύστημα να εκτελέσει αυτή την «λειτουργία», εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η δύναμη, ο βαθμός ελευθερίας κάθε άρθρωσης, η ελαστικότητα των συνδέσμων, και γενικότερα ο συντονισμός και η συναρμογή των κινήσεων μας.

Το παράδειγμα του μοτίβου βάδισης

Ένα από τα πιο βασικά και απαραίτητα κινητικά μοτίβα που εκτελεί ο άνθρωπος είναι η βάδιση. Το μοτίβο της βάδισης, απαιτεί πολύ καλό συντονισμό, αρμονία κινήσεων και ενεργοποίηση πολλών μυϊκών ομάδων . Κατά το μοτίβο της βάδισης όταν το ένα πόδι κινείται προς τα εμπρός, το άλλο πατάει γερά στο έδαφος δίνοντας σταθερότητα και ώθηση προς τα εμπρός στο ανθρώπινο σώμα. Παράλληλα όμως ώστε να εκτελεστεί σωστά το συγκεκριμένο μοτίβο (της βάδισης), θα πρέπει να κινούνται αρμονικά και τα χέρια.

Μέσα από συγκεκριμένο κινητικό μοτίβο (αυτό της βάδισης) το οποίο εκτελούμε καθημερινά, μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πόσο απαραίτητο είναι να κινείται το ανθρώπινο σώμα αρμονικά και συντονισμένα. Βέβαια αυτός ο συντονισμός και η αρμονία των χεριών και των ποδιών κατά το μοτίβο της βάδισης, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από άλλες περιοχές του ανθρώπινου σώματος. Όπως από τη σωστή περιστροφή του κορμό και της λεκάνης. Επίσης όταν το δεξί πόδι κινείται προς τα εμπρός, η θωρακική μοίρα της ΣΣ θα πρέπει να περιστρέφεται και να κάμπτεται κατά πλάτος προς τα δεξιά. Ενώ η ωμική ζώνη που επικοινωνεί άμεσα με τη θωρακική μοίρα της ΣΣ, βοηθάει το δεξί χέρι να κινηθεί προς τα πίσω. Και ταυτόχρονα, όλη αυτή η λειτουργία να γίνεται με τον αντίστροφο τρόπο από την αριστερή πλευρά του σώματος.

Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειρμα, κάθε κινητικό μοτίβο αποτελείται από πολλές μεμονωμένες κινήσεις, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν συντονισμένα και αρμονικά. Έτσι συμβαίνει και με το μοτίβο της βάδισης. Αποτελείται  από πολλές μεμονωμένες κινήσεις οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν με έναν αρμονικό, ελαστικό και ταυτόχρονα δυναμικό τρόπο, ώστε αυτό να γίνεται αβίαστα, λειτουργικά και ξεκούραστα.

Τι συμβαίνει όμως, όταν διαταράσσεται αυτή η συναρμογή & η αρμονία;  

Τότε αλλάζει όλη η κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, κάνοντας το να κινείται παράξενα και με δυσκολία. Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει άτομα να περπατάνε παράξενα, να κινούνται με δυσκολία ή ακόμα και να δυσκολεύονται στην εκτέλεση απλών κινητικών μοτίβων, χωρίς μάλιστα να πάσχουν από κάποια πάθηση ή τραυματισμό. Αυτό οφείλεται στο ότι κάποια περιοχή του ανθρώπινου σώματος δεν κινείται σωστά, αναγκάζοντας το να αντισταθμίσει τη δυσλειτουργία αυτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση & τη δυσκολία εκτέλεσης ακόμα και των πιο απλών κινητικών μοτίβων, ενώ μελλοντικά μπορεί να αποτελέσει αιτία εμφάνισης πόνου ή τραυματισμού.

Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για την κινητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και στο οποίο θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε από μικρή ηλικία, είναι η αρμονία του αντίθετου χεριού ποδιού. Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι τα περισσότερα μοτίβα της ανθρώπινης κίνησης βασίζονται στην συνεργασία και στην αρμονία του αντίθετου χεριού ποδιού, διότι έτσι αποκτά το ανθρώπινο σώμα την απαραίτητή σταθερότητα και δύναμη κατά την εκτέλεση τους. Μάλιστα σε έρευνες που προσπάθησαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν αυτό το συντονισμό και την αρμονία, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας της κίνησης, δυσκολεύοντας τους ασκούμενους να κινηθούν εύκολα και λειτουργικά.

Μελετώντας και αξιολογώντας καλά την ανθρώπινη κίνηση, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πρέπει αυτή να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, διότι τότε παραγκωνίζεται η ικανότητα του συστήματός μας, να δουλεύει ως σύνολο. Στο Functional Movement, γνωρίζουμε πολύ καλά το πως θα πρέπει να κινείται το ανθρώπινο σώμα και με την κατάλληλη άσκηση και εκπαίδευση, διορθώνουμε δυσλειτουργικά κινητικά μοτίβα. Μέσα από εξειδικευμένα & εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης, επαναφέρουμε στους ασκούμενούς μας τη σωστή κινητική λειτουργία, κάνοντάς τους ασκούμενούς μας λειτουργικούς, ευκίνητους και δραστήριους. Ακολουθώντας όλη αυτή τη φιλοσοφία – μέθοδο, απαλλάσσουμε τους ασκούμενούς μας από χρόνιους μυοσκελετικούς πόνους & τραυματισμούς.

Παγούνης Νικόλαος

Κινησιολόγος – Κινησιοθεραπευτής

Εξειδίκευση στην Ιατρικής της Άσκησης

& στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

International Certificate in Osteopathic &

Chiropractic Manipulation

Μοιραστείτε το!