Η Άσκηση είναι Φάρμακο «Η επίδραση της σωματικής άσκησης στα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο»

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες. O καθιστικός τρόπος ζωής και η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης και εξέλιξης της καρδιαγγειακής νόσου. Ενώ αντίθετα η τακτική σωματική άσκηση επιφέρει σημαντικά οφέλη γενικότερα στην ανθρώπινη υγεία αλλά και ειδικότερα στην καρδιαγγειακή λειτουργία. Διάφορες μακροχρόνιες […]

διαβάστε περισσότερα