Κινητική Αξιολόγηση

Για την κινητική αξιολόγηση των ασκούμενων μας, εφαρμόζουμε τις μεθόδους FMS (Functional Movement Screen) & Posture Analysis, μέσω των οποίων αναλύουμε την κίνηση και τη στάση του ανθρώπινου σώματος, έχοντας ως στόχο αρχικά να εντοπίσουμε τυχόν ασυμμετρίες, κινητικούς περιορισμούς και αδυναμίες στα σώματα των ασκούμενων και των ασθενών μας.

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης επαναφέροντας τη φυσιολογική κίνηση στο σώμα τους, κάτι το οποίο θα τους απαλλάξει από τους υπάρχοντες μυοσκελετικούς πόνους ενώ ταυτόχρονα θα τους προστατεύσει από μελλοντικούς τραυματισμούς.

Η μέθοδος FMS

Η μέθοδος FMS είναι μία μέθοδος η οποία εφαρμόζεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας και αποτελείται από επτά κινητικά μοτίβα, τα οποία απαιτούν ισορροπία, σταθερότητα και κινητικότητα, διότι ο ασκούμενος εκτελεί τις κινήσεις αυτές σε ακραίες θέσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν οι ασυμμετρίες, οι κινητικοί περιορισμοί και οι αδυναμίες στο ανθρώπινο σώμα.

Η μέθοδος Posture Analysis

Η μέθοδος Posture Analysis είναι μία μέθοδος ανάλυσης της στάσης και της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, η οποία γίνεται μέσω μία εξειδικευμένης εφαρμογής στο tablet, η οποία μας δίνει περισσότερα και αναλυτικότερα δεδομένα για τη στάση και την κίνηση των ασκούμενών μας, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούμε και σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με διορθωτικές ασκήσεις, σύμφωνα με τις κινητικές δυσλειτουργίες του κάθε ασκούμενου.

Δωρεάν Online Αξιολόγηση

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσω μαζί σας