Κινησιολογία

Κινητικά Μοτίβα

Η κινησιολογία αποτελλεί τη μελέτη της ανθρώπινης κίνησης, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τους φυσιολογικούς, μηχανικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς.

Η επιστήμη της κινησιολογίας βασίζεται κυρίως στη σύνθεση τριών επιστημονικών κλάδων:

  • της Ανατομίας

  • της Μηχανικής και

  • της Φυσιολογίας

Η ανατομική πλευρά της κινησιολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή των ανατομικών στοιχείων του σκελετικού, μυϊκού και του νευρικού συστήματος.

Τα τρία αυτά συστήματα ερευνούνται ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους σε βιολογική (κυτταρική) κλίμακα αλλά και σε λειτουργική κλίμακα (μυς, αρθρώσεις, οστά) και τα προαναφερθέντα ανατομικά και φυσιολογικά στοιχεία εξετάζονται υπό το πρίσμα της νευτώνιας μηχανικής με ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο της βαρύτητας στην κίνηση και τη στάση του ανθρώπινου σώματος.

Η εφαρμογή της Κινησιολογίας στο σώμα

Η ενασχόληση με την κινησιολογία απαιτεί την καλή γνώση:

  • Της νευτώνιας μηχανικής (νόμοι του Νεύτωνα, ορισμοί βαρύτητας, κέντρου βάρους, ισορροπίας, μοχλοί, ροπές, κ.λπ.)

  • Επίπεδα και άξονες κίνησης – περιγραφές θέσεων και κινήσεων

  • Ανατομία και φυσιολογία του ερειστικού συστήματος

  • Ανατομία και φυσιολογία του μυϊκού συστήματος

  • Ανατομία και φυσιολογία του νευρικού συστήματος

  • Εντοπισμένη ανατομική και κινησιολογική ανάλυση σωματικών περιοχών (όπως η ωμική ζώνη, ο αγκώνας, η άκρα χείρα, η σπονδυλική στήλη, η λεκάνη, το γόνατο, κ.λπ.)

  • Ανάλυση βάδισης

Οι εφαρμογές της κινησιολογίας στο ανθρώπινο σώμα περιλαμβάνουν: την εμβιομηχανική, την ορθοπεδική, την αποκατάσταση όπως επίσης τη φυσικοθεραπεία και την εργοθεραπεία, αλλά και την άσκηση και τον αθλητισμό.

Οι μελέτες της κίνησης του ανθρώπου και των ζώων συμπεριλαμβάνουν μετρήσεις από συστήματα παρακολούθησης της κίνησης, ηλεκτροφυσιολογία της μυϊκής και εγκεφαλικής δραστηριότητας, ποικίλες μεθόδους ελέγχου της φυσιολογικής λειτουργίας, και άλλες συμπεριφορικές και γνωστικές τεχνικές

Δωρεάν Online Αξιολόγηση

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσω μαζί σας