Θεραπευτική Άσκηση & καρκίνος

Ο καρκίνος είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα κύτταρα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του  ανθρώπινου σώματος αναπτύσσονται και αναπαράγονται ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν περισσότεροι από 200...