Κίνηση και Αναπηρία

Ζητήστε τώρα μια δωρεάν online πρώτη αξιολόγηση

Αναπηρία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) είναι οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη ικανότητας εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, με φυσιολογικό για τον άνθρωπο τρόπο. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), ο αριθμός ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, φτάνει το 1 εκατομμύριο και αυξάνεται συνεχώς. Υπολογίζεται μάλιστα πως το 2020 ο αριθμός των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων θα ανέρχεται στο 25% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας.

Ένα άτομο με αναπηρία μπορεί είτε να έρθει στον κόσμο με αναπηρία ή να γίνει ανάπηρο κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ υπάρχουν άνθρωποι με εμφανείς ή αφανείς αναπηρίες, με μόνιμες ή παροδικές.

Τις αναπηρίες μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες:

Στις σωματικές αναπηρίες οι οποίες μπορεί να είναι είτε προσωρινές, είτε μόνιμες, είτε σταθερές ή μεταβαλλόμενες. Οι σωματικές αναπηρίες μπορούν να επηρεάσουν συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή και ολόκληρο το σώμα, δημιουργώντας κακή κίνηση, περιορισμένη κινητικότητα στις αρθρώσεις, κακή μυϊκή συναρμογή κ.α, τα οποία δυσκολεύουν και περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Οι πιο γνωστές μορφές σωματικής αναπηρίας είναι η μυϊκή δυστροφία, η εγκεφαλική παράλυση, η ημιπληγία, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η παράλυση, η παραπληγία, και η τετραπληγία.
Στις ψυχικές και πνευματικές (διανοητικές) αναπηρίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά και επηρεάζουν τις θεμελιώδεις, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες του ατόμου.

Τα άτομα με αναπηρία είναι η κοινωνική ομάδα που αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα υγείας, εξαιτίας της ίδιας της αναπηρίας, η οποία οδηγεί το άτομο να έχει μία καθιστική ζωή, με μειωμένες κινητικές δραστηριότητες στην καθημερινότητά του. Όλες αυτές οι καταστάσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη, τα άτομα με αναπηρία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός θα βοηθήσει τα άτομα αυτά να έχουν ένα πιο λειτουργικό και δυνατό σώμα που θα το προστατεύει από περαιτέρω μυοσκελετικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει την ψυχολογική, φυσιολογική και κοινωνική του κατάσταση.

Στο Functional Movement, συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες υγείας, όπου εξειδικεύονται στα άτομα με κινητική αναπηρία, και αφού πρώτα αξιολογήσουν την κίνηση του ατόμου, στη συνέχεια σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο τις κινητικές δυσλειτουργίες του ατόμου που προκαλούνται από την αναπηρία του, όσο και τις κινητικές δυσλειτουργίες του ατόμου που προκαλούνται από τον καθιστικό τρόπο ζωής, που τον οδηγεί η αναπηρία του. Εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής άσκησης όπως “DNS”, “Functional Patterns” (FP), Clinical Pilates, βοηθάμε τα άτομα με αναπηρία, να υιοθετήσουν μία σωστή και δυναμική στάση η οποία θα τους βοηθήσει να είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, να έχουν μία πιο δραστήρια καθημερινότητα, και να απαλλαγούν από τους πόνους των μυών και των αρθρώσεων που προκαλούνται από την αναπηρία τους, ή από τον καθιστικό τρόπο ζωής, που τους οδηγεί η αναπηρία τους.