Η σημασία της σταθεροποίησης των αρθρώσεων στην αποκατάσταση ενός τραυματισμού

Ένα σημαντικό μέρος της αποκατάστασης ενός τραυματισμού, είναι οι αρθρώσεις να επιστρέψουν στη σωστή λειτουργία τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός εξειδικευμένου προγράμματος άσκησης, το οποίο...